fbpx
Biznis Događaji Info Lokalna privreda T-Info Turizam Vesti

100.000 vaučera za letovanje u Srbiji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je 22.juna predstavilo program podrške letovanju u Srbiji. Predviđeno je da se građanima podeli 100.000 vaučera, ukupne vrednosti 500 miliona dinara, kojima će moći da se letuje u Srbiji.

min-trgovina

Program ima dve komponente što se tiče korisnika oni će morati da ispune određene uslove kako bi se kvalifikovali za dobijanje vaučera. Pravo na dobijanje vaučera, čija će pojedinačna vrednost biti 5.000 dinara imaju penzioneri, nezaposlena lica, korisnici prava na tuđu negu i pomoć, zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara i ratni vojni invalidi sa primanjima nižim od 60.000 dinara.

Zainteresovani građani iz pomenutih pet kategorija prijave za vaučere moći će da podnose preko šaltera JP „Pošta Srbije“, a personalizovani vaučeri sa visokim stepenom zaštite biće dostavljani preporučenom poštom na kućne adrese.

vaucer-turizam

Građani će dobijene vaučere moći da realizuju najkasnije do kraja novembra ove godine, u ugostiteljskim objektima sa spiska koji će biti objavljen na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Više pročitajte ovde.

Što se tiče ugostitelja koji žele da se uključe u ovaj projekat Ministarstvo je na svojoj internet stranici objavilo obrazace za prijavu privrednih subjekata i fizičkih lica. Svi zainteresovani ugostitelji treba da pošalju svoje prijave što pre pošto će se razmatrati samo prijave za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera koje pristignu na pisarnicu Ministarstva do 30.06.2015. godine do 12 časova, bez obzira na način dostave.

Privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar. Zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije uz prijavu dostavlja kopiju odobrenja ministra u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge, kao i uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o evidentiranju tog ugovora.

Prema onome što je objavljeno korisnici vaučera vrše rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja. Ugostitelj je dužan da usluge noćenja pruži imaocima vaučera lično.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj ručno popunjava vaučer sa potrebnim podacima, potpisuje ga i pečatira, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Ugostitelj na svakih petnaest (15) dana, a najkasnije do 20. novembra 2015. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

  • overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;
  • uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;
  • original fiskalni račun izdat uz svaki vaučer, kao i
  • overenu i potpisanu specifikaciju pruženih usluga sa posebnom iskazanom uslugom noćenja (koja se jedino i refundira).

Za vačere realizovane u zadnjem terminu korišćenja, zaključno sa 20.11.2015. godine, Ugostistelj istog dana, preporučenom pošiljkom, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava, realizovanih u tom periodu.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava Ugostitelju u roku od 30 dana.

Dostavljeni vaučeri koji su nepravilno popunjeni ili nepotpisani ili nepečatirani ili koji su nečitko popunjeni ili oštećeni, neće biti refundirani.

Obaveštenje ugostiteljima

Obrazac za prijavu ugostitelja

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031