fbpx
Događaji Porodica

Bojana Božanić protiv nasilja nad ženama i u porodici

Izvor: www,tanjug.rs

Savet Evrope je ovu kovenciju usvojio u maju 2011. godine što je predstavljalo ogroman korak u borbi protiv nasilja nad ženama u Evropi. Što se Srbije tiče, te godine je usvojena Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Srpska delegacija je 2012. godine potpisala Istambulsku konvenciju. No, i pored rada na ovim dokumentima statistika je poražavajuća. Prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, najčešći oblik nasilja je porodično nasilje, i to prvenstveno nasilje muškaraca nad ženama i to 90% fizičko, 75% psihičko, 85% ekonomski i do 3,8% seksualno nasilje. Takođe, u  78% slučajeva nasilnik je žrtvin partner, u 9% je sin, a u 4,2% ćerka.

Na sednici Skupštine Srbije od 17.oktobra narodna poslanica Bojana Božanić (DSS) se u svom izlaganju založila za odlučnu borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Na dnevnom redu je bio Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Bojana Božanić je u svom izlaganju istakla da su u  2012.godini 32 žene stradale od rodno zasnovanog nasilja. Što se tiče podataka u ovoj godini statistika je poražavjuća čak 40 žena je nastradlao do sredine oktobra.

Gospođica Božanić je istakla da ne postoji odgovarajuća međuinstitucionalna saradnja između organa koji bi trebalo da se bave ovim velikim problemom. Ona je pozvala nadležne da reše pitanje protokola u vezi postupanja u ministarstvima koja se bave problemom nasilja u porodici. I da je potrebna međusektorska saradnja između ministarstava pravde, zdravlja, unutrašnjih poslova kao i svih drugih institucija kao što su centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove…

Ona je zatim rekla da se mora uspostaviti koordinacija između državnih organa.  jer se često dešava da, na primer, zbog nesaradnje upravo pojedine činjenice koje su poznate jednim organima, ne budu poznate drugim i da na kraju državni organi prema nasilniku ne postupaju onako kako bi to trebalo.

Bojana Božanić je zatim rekla: Ova konvencija nam  daje u potpunosti okvir kako i na koji način, ukoliko bi se s punim kapacitetom primenjivala, mogla bi na neki način da dovede možda do smanjenja ove stope iz godine u godinu. Jer, ona detaljno definiše sve ono što bi trebalo da se radi, što bi trebalo da se učini da bi se sprečilo nasilje u porodici i preveniralo pre svega, što je najvažnije, ali samo u skladu sa domaćem zakonodavstvom zemalja potpisnica ove konvencije. Mi moramo i naše zakonodavstvo koje manje-više, čuli smo nije ni loše, ali mora ono da se primenjuje. To je ono što je najvažnije.”

U nastavku diskusije gospđica Božanić je istakla da svi mogu biti žrtve nasilja u porodici. Ona je upozorila kako treba prestati da izgovor za nasilje tražimo u našim kulturnim modelima, običajima, religiji ili tradiciji, po kojima je sasvim normalno udariti ženu i tući je. Gospođica Božanić je pozvala nadležne da više rade na prevenciji nasilja i da se još u školi kroz radionice i građansko vaspitanje treba diskutovati o svim oblicima nasilja.

Celo izlaganje Bojane Božanić možete pročitati ovde.

Očekuje se da ova konvencija bude uskoro usvojena.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo