fbpx
Događaji Politika Vesti Video

Deveta sednica Skupštine opštine Čajetina – 3.deo

milan-stamatovic-9.sednica2

Najznačajnije teme jučerašnje sednice su vezane za tačke 23. i 24. Pod rednim brojem 23. je razmatran izveštaj o stručnoj oceni ponuda u vezi nabavka opreme za izgradnju gondole na Zlatiboru. Sledeća tačka dnevnog reda je bilo usvajanje odluke o zaduživanju opštine Čajetina.

Projekat gondole Zlatibor – Tornik je predstavila Bojana Božanić, planirana je nabavka opreme za uspinjaču sa tri stanice, 55 kabina (10 osoba), 36 stubova nosača. Ukupna dužina trase iznosi 8936 metara i to od Zlatibora do Ribnice 4415 metara, i od Ribnice do Tornika 4476 metara, a po ceni od 9.950.000 eura. Kratak opis celog procesa možete pročitati u nastavku.

Što se same rasprave tiče, odbornici opozicije su u svojim izlaganjima povezali gondolu i odluku o zaduživanju opštine za 50% od ukupno ostvarenih tekućih prihoda budžeta opštine Čajetina u 2012.godinu. Odbornici opozicije nisu osporavali značaj i potrebu da se ovakav projekat realizuje ali su iskazali svoje rezerve u pogledu finansiranja i ekonomske isplativosti projekta.

Odobornik Rajko Pelverović je u svom izlaganju postavio pitanje rokova izgradnje i plaćanje projekta, kao i cene vožnje gondolom. On se osvrnuo i na planirani kapacitet gondole od 600 putnika na sat, koji je po njemu predimenzionira. I na kraju svog izlaganja je postavio pitanje da li je opština kontaktirala potencijalne partnere koji bi bili radi da zajedno sa opštinom investiraju u ovaj projekat, i da li postoji podrška države.

Odbornik Milan Lazović se za pitao da li odbornici imaju mandat da se zaduže za ovoliki iznos i da opština nema kapaciteta da sam izvede ovaj projekat. On je dodao da je pre par godina izrađena studija opravdanosti koja nije bila pozitivna.U svom izlaganju Milan Lazović je pomenuo gradnju žičare na Jahorini, koju gradi Republika Srpska, i da je to projekat gde se nigde ne pojavljuje opština Pale. Isključeni odbornik Goran Obradović je optužio komisiju da je promenila tehničke karakteristike javne nabavke uvođenjem međustanice. 

Predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović se osvrnuo na otpor koji je pružan kapitalnim projektima, kao što je revitalizacija skijališta Tornik. On je replicirao odborniku Lazoviću da je sa najgorim parametrima iz 2009.godine studija bila na ivici opravdanosti. Postoje potencijalni investitori sa kojima će biti izvedeni radovi na uspinjači, a postoji i mogućnost i da oni jednim delom učestvuju i u troškovima opreme. On je istakao da ovakvi projekti mogu da pomognu dalji razvoj Zlatibora i cele opštine.

Odbornik DS Radovan Jojić se složio da je ovaj projekat neophodan Zlatiboru, a zatim je izneo kratku retrospektivu izjava predsednika opštine vezanih za gondolu. On je postavio pitanje koliko će ceo projekat koštati i kada će se uloženi novac vratiti i koliko će se ljudi zaposliti na održavanju ovog projekta. On je istakao da za ovaj novac Zlatibor može da dobije autobusku stanicu, novu pijacu i fabriku otpadnih voda.

Arsen Đurić, zamenik predsednika Opštine Čajetina je odbornike upoznao sa studijom opravdanosti koja je izrađena 2009.godine po kojoj je investicija opravdana na rok od 15 godina i to po ceni od 1,3 eura za kartu. realna cena pojedinačne karte bi trebala da bude oko 5 eura uz uvođenje nedeljne karte za skijaše. Ova studija će ovih dana biti dopunjena novim i ažurnim podacima. Ubacivanje međustanice je deo projekta da se Ribničko jezero uvede u turističku ponudu. On je ponovio da je ceo postupak bio javan i da se na tenderu javila samo jedna firma.

Za tačke 23. i 24. dnevnog reda je glasalo 16 odbornika vladajuće većine.

Ceo proces nabavke uspinjače koja bi povezivala naseljeno mesto Zlatibor sa ski centrum Tornik je počeo 2012.godine raspisivanjem javnog poziva za javnu nabavku broj JNVV br.11/12 koji je objavljen 05.04.2012.godine.

Komisija u sastavu Marija Krivokapić (predsednik), pravnik – specijalista za javne nabavke, Nevenka Ignjatov, (član) građevinski inžinjer – specijalista za žičare i uspinjače i Bojana Božanić (član) ispred opštine Čajetina, je imala zadatak da pregleda i oceni prispele ponude.

Predmet javne nabavke je bila nabavka mehaničke i električne opreme, uz odgovarajuće tehničke radove i pružanje stručne pomoći za jednu uspinjaču sa iskopivim gondolama kapaciteta 1000 lica na sat na Zlatiboru.

Na javni poziv za javnu nabavku je stigla samo ponuda kompanije Pomagalski 019 Rue Aristide Berge Sr Alp F-38340 Voreppe, iz Francuske koja je ponudila cenu od 9.950.000 eura i pripadajući porezi. Komisija je prilikom otvaranja ponude konstatovala da je ponuda neispravna pošto nije napisana na srpskom jeziku i nije bila povezana.

Kako je ponuda bila neispravna, to je bio osnov za pregovaranje sa objavljivanjem javnog poziva, po članu 23.stav 1. Tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (nabavka se vršila po tada važećem zakonu za javne nabavke).

Dana 26.06.2012.godine naručilac je uputio poziv za podnošenje ponuda za učešće u pregovaračkom postupku. Ponuda u postupku pregovaranja je pristigla 27.06.2012.godine. Cena u ponudi je iznosila 7.350.000 eura. Konstatovano je da je postignuta cena niža za 2.600.000 eura uz redukciju određenih tehničkih karakteristika.

Komisija je sa ponuđačem održala četiri sastanka na kojima se pregovaralo o ceni, tehničkim karakteristikama uspinjače i načinima finansiranja nabavke.

Prvi sastanak je održan 09.08.2012.godine. Na ovom sastanku je razmatrana ponuda sa cenom koja je niža za 2.600.000 eura uz redukciju određenih tehničkih karakteristika. Razmatrala se ideja o načinu finansiranja i dinamika plaćanja. Investitori su na ovom sastanku izneli predlog da se izgradi međustanica na pola trase i traženo je da se dostavi takva ponuda.

Drugi sastanak je održan 24.01.2013.godine. Kompanija Pomagalski je na ovom sastanku ponudila opremu za uspinjaču sa međustanicom po ceni od 11.450.000 eura (gradnja u dve faze, cena prve faze 5.690.000 eura, a druge faze 5.760.000 evra). Od ponuđača je zahtevano da još jednom razmotri ponuđenu cenu kako bi se na trećem sastanku postigao konačan dogovor oko cene i drugih uslova ponude.

Treći sastanak je održan 16.02.2013.godine. Ovom prilikom komisija je na zahtev investitora zatražila da cena sa međustanicom bude na prvobitnom nivou ponuđene cene (9.950.000 eura) uz odgovarajuću redukciju tehničkih karakteristika. Na sastanku su razmatrani su i mogući uslovi plaćanja.

Četvrti sastanak je održan 07.03.2013.godine. Kompanija Pomagalski se složila sa zahtevima investitora i cena je spuštena na 9.950.000 eura (1.110.489.650.000,00 dinara, kurs NBS na dan 14.03.2013.). Na tom sastanku je precizirano da će uspinjača imati trasu dužine 8889 metara (9422 m dužina kabla), i da će biti savladana visinska razlika od 531 metar (prosečan uspon 6%). Biće postavljeno 36 konzolnih nosača (stubova). Planirana je i nabavka 55 gondola za 10 putnika. Kapacitet uspinjače je projektovan na 600 lica na sat (uz mogućnost povećanja na 1000), a putovanje bi trajalo oko 25 minuta (maksimalna brzina 6 m/s). Za uspinjaču će biti izgrađene i tri stanice (Zlatibor – Naselje Vilidž – početna, Ribnica – neposredno pre Ribničkog jezera – međustanica, Tornik – vrh– krajnja stanica).

Kompanija Pomagalski na predviđenu opremu i rezervne delove daje opštu garanciju od 2 godine (garantni rok počinje najkasnije 30 meseci od isporuke opreme) i 5 godina na pojedine elemente (menjač brzina). Garancija je ograničena samo na zamenu ili fabričku popravku defektnih delova. Gubitak delova je isključen iz garancije. Garancija takođe ne pokriva neophodne kontrole i razna naknadna prilagođavanja… Kompanija Pomagalski će pružiti tehničku podršku u toku gradnje uspinjače u određenim rokovima, a uz opremu ide prateći alat, komplet rezervnih delova, kao i oprema za spasavanje.

podrska-zicara

Posle četvrtog sastanka u postupku pregovaranja, Komisija je razmotrila dostavljenu ponudu u pregovaračkom postupku i upoređivala sa ponudom iz otvorenog postupka. Konstatovano je da je ponuđeno tehničko rešenje odgovara zahtevima investitora iz poziva kao i da je ponuđena cena odgovarajuća. Imajući u vidu napred navedeno Komisija za predmetnu javnu nabavku predlaže predsedniku opštine da donese Odluku o izboru najpovoljnije kojom se ponuda ponuđača Pomagalski 019 Rue Aristide Berge Sr Alp F-38340 Voreppe, iz Francuske bira kao najpovoljnija na iznos od 9.950.000 eura (1.110.489.650.000,00 dinara, kurs NBS na dan 14.03.2013.).

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

May 2022
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031