fbpx
Događaji Ekonomija Lokalna privreda

EPS poslao upozorenja i opomene pred isključenje

eps2013-2

Ovih dana su i na području opštine Čajetina počele da stižu upozorenja i opomene neredovnim platišama za isporučenu električnu energiju. Na portalu EPSa je 11.oktobra objavljeno sledeće:

U skladu sa Zakonom o energetici, Uredbom o snabdevanju kupaca električnom energijom i poslovnom politikom Privrednog društva „EPS Snabdevanje“, kupcima u kategorijama „široka potrošnja“ i „niski napon“ koji duguju više od 10.000 dinara, kao i svim kupcima priključenim na visoki i srednji napon, koji imaju dug veći od 100.000 dinara, upućena su upozorenja pred obustavu isporuke električne energije. Domaćinstvima i ostalim kupcima na niskom naponu koji duguju više od 5.000 dinara, kao i kupcima na visokom i srednjem naponu koji duguju više od 50.000 dinara, poslati su obaveštenje i opomena o stanju duga sa pozivom da dug izmire u roku od 15 dana. Poslato je oko 70.000 „Upozorenja“ i oko 150.000 „Obaveštenja i opomena“.

Svim kupcima kojima je upućeno upozorenje pred obustavu isporuke električne energije ostavljen je zakonski rok od 15 dana da svoj dug izmire. U suprotnom, PD „EPS Snabdevanje“ podneće zahtev nadležnom Operatoru distributivnog sistema (distribuciji) da u zakonskom roku od osam dana obustavi isporuku električne energije. Ako i ova mera ne bude dala rezultate, biće pokrenuta procedura raskida Ugovora o isporuci električne energije i trajnog isključenja dužnika sa elektrodistributivne mreže.

Kupci koji su u međuvremenu uplatili svoj dug, a stiglo im je upozorenje ili opomena, trebalo bi da dokaz o uplati dostave na šalter za reklamacije. Ako uoče neku nelogičnost u obračunu, kupci žalbu treba da predaju na šalterima distribucije koje su jedino mesto za utvrđivanje osnova za reklamaciju. Pojačan je rad službi za reklamacije u svim privrednim društvima, kako bi svaki kupac mogao da dobije objašnjenje ili da mu se ispravi račun ukoliko se utvrdi greška.

Formiranjem „EPS Snabdevanja“ kupci su dobili dodatne povoljnosti. Zbog dinamike isplate penzija rok za ostvarenje prava na popust od pet odsto produžen je sa 20. na 25. dan u mesecu, kako bi i penzioneri iskoristili ovu pogodnost. „Elektroprivreda Srbije“ se zahvaljuje svim kucima koji redovno izmiruju svoje obaveze i time obezbeđuju sigurnost elektroenergetskog sistema Srbije.

Poslovi odnosa s javnošću JP EPS

eps2013

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo