fbpx
Događaji Politika Vesti Video

Održana 11.sednica SO Čajetina – I deo

Juče, 13.juna je održana 11.sednica Skupštine opštine Čajetina. I ovog puta pred odbornicima je bio obiman dnevni red. Sednica je trajala duže od pet sati što je i razumljivo kada se pogleda dnevni red.

Odbornici su razmatrali sledeće tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sednice

2. Predlog odluke o završnog računa Opštine Čajetina za 2012.godinu

3. Predlog odluke o dopuni i izmeni plana detaljne regulacije za tržni centar Zlatibor

4. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2012.godinu JKP Vodovod – Zlatibor iz Čajetine

5. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP Vodovod – Zlatibor iz Čajetine

6. Predlog rešenja o naimenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JKP Vodovod – Zlatibor iz Čajetine

7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut KJP Zlatibor iz Zlatibora

8. Predlog rešenja o naimenovanju predsednika i članova nadzornog odbora KJP Zlatibor iz Zlatibora

9. Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća

10. Predlog rešenja o obrazovanju komisije za naimenovanje direktora javnih preduzeća

11. Predlog odluke o ukidanju Ustanove Kulturno-sportski centar Čajetina

12. Predlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća za održavanje i korišćenje sportskih objekata “Kulturno-sportski centar Čajetina”

13. Predlog rešenja o naimenovanju vršioca dužnosti direktora JP Kulturno – sportski centar Čajetina

14. Predlog rešenja o naimenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JP “Kulturno – sportski centar Čajetina”

15. Predlog odluke o pristupanju izrade plana detaljne regulacije za izgradnju gondole na Zlatiboru

16. Predlog odluke o dodeljivanju nagrada i priznanja Opštine Čajetina u 2013.godini

17. Razmatranje predloga ugovora međusobnih odnosa u vezi komunalnog opremanja neizgrađenog građevinskog zemljišta sredstvima investitora “Zlatiborski konaci”

18. Predlog odluke o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa

19. Predlog rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Siniši Radovanoviću iz Danilovgrada

20. Predlog odluke o ukidanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu nekategorisanog puta u naseljenom mestu Čajetina

21. Odbornička pitanja

22. Razno

U prvom delu sednice su odbornici usvojili zapisnik sa 10.sednice, završni račun Opštine Čajetina i odluku o dopuni i izmeni plana detaljne regulacije za tržni centar Zlatibor.

Na samom početku sednice sa dnevnog reda je uklonjena tačka 17.dnevnog reda jer odbornicima nije dostavljen materijal.

Posle usvajanja zapisnika sa 10.sednice, Zorica Nešković je odbornicima predstavila završni račun za 2012.godinu. Hronološki gledano budžet za 2012.godinu je planiran na 951 milion, uz dva rebalansa budžeta prvo na 977 milona (avgust), a zatim na 1090 miliona (oktobar). Što se tiče izvršenja budžeta za 2012.godinu, opština je prihodovala 939.042.519 dinara, a za rashode je potrošila 933.768.124 dinara.

Milan Lazović (GG) je istakao da su prihodi bili svega 831 milion dinara, i da su porezi najvažniji prihod, kao i transferna sredstva. On je istakao da će porez od zarada biti znatno manji (prošle godine 137 miliona dinara) zbog smanjenog poreza na zarade sa 12% na 10%, kao i porez od samostalnih delatnosti. Prikupljanje poreza na imovinu je bilo ispod planiranih 70 miliona (prikupljeno je 57 miliona), kao i porez na prenos apsolutnih prava gde je prikupljeno 55 miliona umesto planiranih 75 miliona dinara. Takođe su bili niži i prihodi od boravišne takse gde je prikupljeno oko 36 miliona a planirano je 43 milona. On je upozorio da je projekcija budžeta za 2013.godinu ambiciozno postavljen i da on neće lako biti izvršen. Na kraju on je postavio i pitanje koliko je iznosila tekuća budžetska rezerva. Lazović je takođe postavio pitanje po kom osnovu su dodeljivana i sredstva za školovanje.

Radovan Jojić (DS) je u svom izlaganju istakao da su jedino transferni prihodi ostvareni u iznosu od 100%. On je podsetio da će republička vlast ove godine verovatno smanjiti transfere lokalnim samoupravama i da bi trebalo poboljšati prikupljanje lokalnih prihoda. Jojić je istakao da bi naplata lokalnih prihoda mogla biti i bolja ukoliko se unapredi rad lokalne poreske administracije. On je podsetio da je prošla godina bila izborna i da nije bilo kriterijum pri dodeli jednokratnih novčanih pomoći.

Zorica Nešković je odgovorila na pitanje Milana Lazovića (GG) tekuća budžetska rezerva je u 2012.godini iznosila 12.859.000 dinara, a izvršeno 9.859.000 dinara. Na jednokratne novčane pomoći je dato 8.959.000 (523 korisnika) i da se pojedini korisnici ponavljaju. Problem je nastao zbog odluke ministarstva da korsnici republičke stipendije nemaju pravo na opštinsku stipendiju. Kako je sa učenicima i studentima sklopljen ugovor, ova sredstva su im preneta preko jednokratne pomoći. Gospođa Nešković se osvrnula na lošu zdravstvenu situaciju u našoj opštini i da je opština pomagala lečenje. Ona se osvrnula i na zahteve za naknadu štete zbog nepogoda iz 2011.godine jer je doneta odluka da se novi zahtevi više ne prihvataju. Takođe, ona je istakla da će sredstva od poreza na zarade biti ove godine manja zbog izmena zakona.

milan-stamatovic-11sednica2

Predsednik opštine, Milan Stamatović je u svom izlaganju istakao da je Čajetina druga opština po prihodima od naplaćenog poreza na imovinu i to odmah posle Beograda. Što se tiče poreza na prenos apsolutnih prava imamo zastoj zbog zakona o upisu nelegalnih objekata i da će i ovo verovatno biti rešeno u ovoj godini. Kada su u pitanju međunarodne donacije opština nastavlja saradnju sa agencijama iz Norveške, Švajcarske, Japana i Amerike. Stamatović je istakao da je vlada Norveške odobrila sredstva (1,5 milona eura) za gradnju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali da se čeka odobrenje republičkih vlasti.

Izlaganje predsednika opštine, Milana Stamatovića je prekinuo odbornik Goran Obradović (SNS) koji je u jednom trenutku zatražio da se predsednik drži teme i da mu se oduzme reč.

U nastavku, Stamatović je istakao da je vlada mimo zakona o finansiranju lokalne samouprave smanjila transfere opštinama. On je kao poseban problem istakao ograničenje u plaćanju na 45 dana kojim su opštine ograničene. Na kraju, on se osvrnuo i na dodelu jednokratne novčane pomoći, za koju je rekao da nikome nije tražena članska karta za ovu pomooć.

 Goran Obradović (SNS) je u svom izlaganju rekao da je budžet sveden u raspravi na pitanje jednokratnih novčanih pomoći. On je dodao da se uglavnom radi o socijalnim slučajevima i da su ovi iznosi bili veći zbog izbora. On je predložio da se jednokratna novčana pomoć poveća na 24 miliona, i da se svima dodeli po 10.000 dinara. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta je prošle godine bilo 343 miliona dinara, i da smo sve godine lagodno živeli. On se dotakao i pitanja gondole, i da ne bi trebalo uzimati kredite.

Radovan Jojić (DS) je zatražio izveštaj o fondu za igradnju i da bi više voleo da odbornici mogu da utiču na radove u svojim mesnim zajednicama. On je pozvao predsednika opštine da pročita spisak korisnika jednokratne novčane pomoći i da na spisku ima lica kojima tu nije mesto. I da bi trebalo napraviti jasne kriterijume oko dodele pomoći. Za usvajanje završnog računa za 2012.godinu je glasalo 17 odbornika DSS i SPSa.

U trećoj tački dnevnog reda se govorilo o predlogu odluke o dopuni i izmeni plana detaljne regulacije za tržni centar Zlatibor. Zamenik načelnika opštinske uprave Slavica Didanović je u odbornike upoznala sa problemima vezanim za plan detaljne regulacije tržnog centra Zlatibor. Uglavnom se radilo o tehničkim problemima i grškama. Planom je predviđeno da bočne građevinske linije idu ivicama parcela, a pošto je koeficijent izgrađenosti 100% mora se naći novo rešenje. Planom je predviđena zelena površina, ali su vlasnici susednih parcela zainteresovani da otkupe tu parcelu. Kako je planom predviđena mogućnost gradnje hotela u TC Zlatibor ovu odluku bi trebalo preispitati zbog činjenice da su parcele male, a hotel zahteva potpuno drugačiju infrastrukturu.

Radovan Jojić (DS) je istakao da je plan sa predivđenom spratnošću pogrešan i da će se plan u svakom pojedinačnom slučaju menjati, a da će novi investitori morati da čekaju. Dejan Glišović (SPS) je u svom izlaganju istakao da će biti velikih tehničkih problema i da će instalacije morati da se ponovo kopaju. I da bi bilo najbolje napraviti kanale kojima će se voditi kablovi. I zašto u plan ne uvesti kablovske instalacije koje jesu skuplje ali nema kopanja i raskopavanja.

Milan Stamatović je govorio da je stanje u TC Zlatibor nasleđeno, i da tu ima dosta uzurpiranih površina. To je najskuplja lokacija, a da su nama najbolje uređen objekti po obodima. Cilj projekta je da nema više plastenika već da se tu izgrade atraktivni objekti. On se začudio zašto bi bilo ograničena gradnja u TC Zlatibor. Mogućnost gradnje hotela je ostavljena za budućnost da ukoliko se pojavi investitor koji kupi objekte i parcele može da gradi hotel u skadu sa građevinskim uslovima.

Goran Obradović (SNS) je pozvao odbornike DSSa da se dogovore o predlozima među sobom. On je rekao da su se na sastanku šefova poslaničkih grupa Ostoja Kovačević (SPS) i Miloje Rajević (DSS) složili da u TC Zlatibor nema potreba za hotelom. I da zgrade u TC idu dosta u visini, a da bi hotel bio još veći jer je u tom slučaju koeficijent 2.

Milan Lazović (GG) je istakao da je verovao da je plan dugoročno rešenje, ali da se planovi često menjaju. U osnovi je planiran zanatski centar i da sada promene nisu lake.

Za reč se javio i Ostoja Kovačević (SPS) koji je rekao da imamo predlog o izmenama plana detaljne regulacije tržnog centra Zlatibor. On je istakao da će sve sugestije komisije za planove doći ponovo na skupštinu koja će doneti konačnu odluku.

Radovan Jojić (DS) je u nastavku istakao da je bi trebalo dosta učiniti da se centar Zlatibora uredi. On se složio da se radi o najskupljoj lokaciji, ali da to nije socijalna lokacija.

Za odluku je glasalo 17 odbornika DSSa i SPSa.

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

May 2022
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031