fbpx
Događaji Politika Vesti Video

Održana 15.sednica SO Čajetina

U petak, 13.septembra 2013.godine je održana 15.sednica SO Čajetina. Na ovoj sednici odbornici su raspravljali o 19 tačaka dnevnog reda. Na sednici su odbornici trebali da donesu više odluka vezanih za otuđenje gradskog građevinskog zemljišta (tačke 4-13).

rajovic15s

Odbornici su pod tačkom 2. usvojili program rada JP KSC za period 01.09. – 31.09.2013. Nikola Smiljanić, vd direktor JP “Kulturno – sportski centar Čajetine” je odbornike upoznao sa planovima ovog javnog preduzeća za poslednja četiri meseca ove godine. Pošto je završena transformacija u javno preduzeće KSC Čajetina će imati šest sektora, sa 37 zaposlenih, dok je još 8 lica angažovano po ugovoru (za poslednja tri meseca 2013.godine preduzeće će imati 36 zaposlenih, a biće angažovano još 6 lica po ugovoru). Planirano je da se za period septembar – decembar 2013.godine JP KSC Čajetina iznose 24.210.000 dinara. Od ovog iznosa 23 miliona su predviđena budžetom opštine Čajetina, a 1,2 miliona bi trebalo da budu prihodi od prodaje usluga. Što se tiče rashoda na troškove materijala je planirano 4,45 miliona dinara, za zarade zaposlenih 11.577.000, za troškove proizvodnih usluga 2.781.000, nematerijalne troškove 2.742.000 i za troškove amortizacije i rezervisanja 2,5 miliona dinara, za ostale rashode planirano 100.000 dinara. Prilikom predstavljanja plana Nikola Smiljanić je predložio da se izvrše određene izmene koje se tiču zarada zaposlenih (povećano za 1,3 miliona dinara) i naknada za privremene i povremene poslove (povećana za 700 hiljada dinara).

Nikola Smiljanić je obavestio odbornike da JP KSC Čajetina planira da ove zime organizuje školu skijanja što će povećati prihode ovog preduzeća. On je dodao da će JP KSC Čajetina ove godine organizovati između ostalog i Naftijadu, koja se održava početkom oktobra.

Slavica Didanović, zamenik načelnika opštinske uprave je obrazložila tačku 3. kojom je izmenjena odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta. Izmenama ove odluke je omogućeno umanjenje naknada za uređenje građevinskog zemljišta za određene vrste objekata. Kada su u pitanju podrumske etaže naknada je umanjena za 50%, kao i za suternske garaže za hotele.

Kada su u pitanju otvoreni i zatvoreni bazeni u hotelima odlukom je odlučeno da se oni budu oslobođeni od plaćanja naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta, prostor u etaži ispod bazena ako ima visinu do 2 metra. Etaža ispod bazena koja ima visinu preko dva metra nakanda će biti umanjena za 50%. Što se tiče naknade terasa u prizemljima ona će biti umanjena za 40%, dok će naknada za spratne terase biti umanjena za 20%.

Odlukom je predviđena i mogućnost da se na zahtev investitora većih investicionih objekata naknada za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta može odlukom SO Čajetina dodatno umanjiti.

Odlukom je promenjen i član 20 ove odluke kojim su definisani načini i rokovi plaćanja. Ukoliko se nakanda plaća odjednom u celosti investitor ima 20% popusta. Rok plaćanja u ovom slučaju je 5 dana za naknade do 5 milona dinara, dok je za naknade preko 5 miliona dinara rok 15 dana. Ukoliko se naknada plaća na rate, maksimalan rok otplate je 24 meseca, a 20% od ukupnog iznosa mora da se uplati u roku od 8 dana od dana zaključivanja ugovora.

Kada je u pitanju obezbeđenje potraživanja prilikom plaćanja na rate za iznose do 2 miliona dinara nisu potrebna sredstva obezbeđenja, dok je sa sve iznose preko 2 miliona potrebno dostaviti bankarsku garanciju u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Odlukom je definisan i slučaj prelaska sa odloženog na jednokratno plaćanje, kojim je omogućen popust od 20% na preostale rate.

Pored gospođe Didanović, odbornicima se obratio i Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina koji je govorio o načinima obezbeđivanja naplate i problemima sa kojima se lokalna samouprava susrela u svom radu. On je istakao da su ove godine veći prihodi od prodaje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Ova odluka je usvojena sa 22 glasa za.

stamatovic-15sednica

Posebnu polemiku je izazvala 14.tačka dnevnog reda, razrešenje i članova nadzornog i upravnog odbora Muzeja “Staro selo” u Sirogojnu. Sekretar skupštine Jokić je obavestio odbornike da je zahtev ministarstva kulture da se razreše članovi upravnog i nadzornog odbora muzeja, kojima je 2009.godine istekao mandat kako bi oni mogli da izaberu novi upravni i nadzorni odbor. No, problem predstavlja odluka Skupštine opštine Čajetina iz 2005.godine da se osnivačka prava opštine prenesu na Ministarstvo kulture, ali je zadržano pravo predlaganja članova upravnog i nadzornog odbora i direktora. Prema tumačenju predstavnika ministarstva opština se odrekla i prava predlaganja članova upravnog i nadzornog odbora i da je finansiranje prešlo na republiku.

O ovoj tački dnevnog reda su govorili predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović, Goran Obradović (SNS), Dejan Glišović (SPS), Milan Lazović (GG Zlatiborski pogled). U raspravi je bilo reči i o poslovanju muzeja dok je direktor bio Strajin Nedović, a govorilo se i o slučaju otpuštene radnice Gorica Mijajlović.

obradovic15s

Poslednja tačka dnevnog reda, razno je završena uz incident. Odbornik SNS Goran Obradović je tražio da neko iz opštinske administracije obavesti odbornike o izveštaju upravne inspekcije i da li su tačni navodi da je pet radnika opštinske uprave otpušteno. Kako Slavica Didanović, zamenica načelnika opštinske uprave nije bila prisutna predsednik Skupštine Miloje Rajović je zaključio sednicu. Goran Obradović je ponovo tražio reč, ali je nije dobio jer je sednica završena. Ovo je izazvalo protest odbornika SNSa. 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

May 2022
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031