fbpx
Događaji Politika Vesti Video

Održana 17.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 31.oktobra je održana 17.sednica SO Čajetina. Odbornici su odlučivali o 15 tačaka dnevnog reda. Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice odbornici su razmatrali predlog odluke o izmeni odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta; predlog odluke o stavljanju van snage dve odluke Skupštine opštine Čajetina; predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja i plana javnih nabavki za JKP Vodovod Zlatibor iz Čajetine; predlog rešenja o davanju u zakup građevinskog zemljišta preduzeću Rašica Point doo u stečaju iz Ljubljane; predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Radiši Bogdanoviću iz Paraćina, selo Svojnovo; predlog rešenja o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Daneks doo u stečaju Beograd; predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemiljišta; predlog odluke o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta; predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za planove opštine Čajetina; predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko turističke škole u Čajetini; predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dimitrije Tucović; predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Milovanu Rajevcu iz Beograda; odbornička pitanja; i razno.

Pošto je usvojen zapisnik sa prethodne sednice odbornici su razmatrali predlog odluke o izmeni odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Ovom odlukom su izmenjene zone tako da umesto dosadašnjih ekstra, prve, druge i treće postoje Ekstra zona – Zlatibor, Prva zona – Zlatibor, Druga zona – Zlatibor i Treća zona – Zlatibor. Zone su izmenjene kako bi se uskladile sa planskim dokumentima koji su usvojenu u opštini.

zone-zlatibor1
Nove granice zona na Zlatiboru

Što se tiče Programa poslovanja i plana javnih nabavki za JKP Vodovod Zlatibor iz Čajetine rashodi su povećani za 6 miliona dinara, ali je ravnoteža uspostavljena smanjenjem troškova za 6,3 miliona dinara. Istovremeno su smanjena i investiciona sredstva, pa se odustalo od kupovine putničkog motornog vozila, kombinovanog kamiona cisterne sa podizačem, kao i nekoliko pumpi za razna postrojenja JKP Vodovod – Zlatibor. Planom su povećana sredstva za kupovinu mašine za kopanje kanala sa 15 miliona na 20 miliona dinara, a planirana je nabavka softvera za 210.000, kao i kupovina dve prikolice (traktorska od 4 t i za ladu nivu). Takođe planom je predviđena i promena mase zarada zbog promene broja radnika.

Najveću polemiku odbornika su izazvale tačke 5 i 7. gde se govorilo o o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini preduzećima Rašica point u stečaju i preduzeću Daneks doo u stečaju Beograd.

Što se tiče tačke 5. predloženo je da se preduzeći Rašica point doo koje je opštini Čajetina uplatilo nešto više od 52 miliona dinara od predviđenih 109.634.818 dinara za parcelu površine 5.732 metra kvadratnih omogući izmena rešenja. Kako je preduzeće ušlo u stečaj, i nema sredstava da plati ugovoreni iznos za celu parcelu, dat je predlog da se dosadašnja uplata pretvori u broj kvadratnih metara zemljišta kojeje bilo predmet zakupa. Preračunavanjem uplata došlo se do 2546 kvadratnih metara.

Odbornici su vodili žustru polemiku. Odbornik Obradović (SNS) je postavio pitanje šta je sa kamatom, i da bi kamata sama po sebi pojela uplaćena sredstva. On je želeo da zna šta se dešava u slučaju raskida ugovora. Sekretar Jokić je odbornike informisao da se radilo o kapitalnom objektu i da zato nije raskidan ugovor. Odbornik Obradović je u nastavku rekao da šest godina nije raskinut ugovor sa preduzećem Rašica i da imamo dvostruke standarde. Odbornik Pelverović (GG) je u svom izlaganju istakao da je dodavanje 30 ari placa firmi u stečaju samo pojačavanje stečajne mase. I da ako nešto treba da damo treba da damo firmama koje su zdrave. Dejan Glišović (SPS) je rekao da se sve svodi na volju opštine da li će izaći nekome u susret. On je istakao da ako je firma u stečaju pitanje je ko će to kupiti i da ne treba biti sentimentalan, jer sve privatne firme imaju rizik. Radovan Jojić (DS) je istakao da ukoliko umanjimo kvadraturu Rašici mi više nemamo potraživanja. On je postavio pitanje šta bi se dogodilo da smo tužili investitora 2009.godine. Da li bi kamate dostigle uplaćenu cenu?

Predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović je odbornike podsetio na hronologiju događaja vezanih za gradnju i prodaju hale na Zlatiboru. On je ponovio da u to vreme nije bilo vizije, a da je hala neophodna sportskom turizmu na Zlatiboru. Stamatović je ponovio da bez sportske hale nema turizma visokog nivoa. U nastavku Stamatović je rekao: “neću da zavedem odbornike da dva puta prodamo jednu parcelu i da naplaćujemo”. On je zatim dodao da bi rejting Zlatibora bio ugrožen ukoliko bi dva puta prodali isto zeljište. Stamatović je zatim dodao da sportska hala na Zlatiboru jeste u stečaju i da je svojevremeno Opština mogla da je kupi za 180 miliona dinara. On je ponovio da je opština u svakom slučaju zaštićena i da nije oštećena. Stamatović je dodao da savesna vlast mora da vodi računa o kapitalnim objektima i da se ne dozvoli da ovaj objekat bude zatvoren.

Odbornik Pelverović je istakao da želi da konstruktivno utiče na raspravu. On je dodao da mi možemo da u stečaju tražimo svoja potraživanja i da opština uzme halu u stečaju. Pelverović je rekao da je hala neophodna Zlatiboru, ali da nije zadatak opštine da pomaže preduzeća u stečaju. Za reč se zatim javio i Radovan Jojić. On je postavio pitanje “Šta prodajemo dva puta” jer investitor nije uplatio pun iznos. Jojić je zatim rekao da vladajuća većina sada može da kupi halu. On je podsetio odbornike kako je išao postupak prodaje sportske hale. Goran Obradović je postavio pitanje kakvu vezu ima parcela sa sportskom halom jer ovo su dve nezavisne celine. Zakon je jasan i kamate su takve kakve su. I sportska hala nema nikakve veze sa ovom parcelom. Obradović je podsetio da su mnoge firme tužene i da mu kao odborniku nije ništa jasno. On je na kraju izlaganja rekao: Rejting ove opštine je takav, da je ovde kriminal”…

Predsednik skupštine opštine Čajetina Miloje Rajović je zatim javno upozorio odbornika Obradovića.

Predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović je odbornicima skrenuo pažnju da je sportska hala specifičan objekat i da ona ne može da funkcioniše bez pratećih sadržaja. On je pomenuo probleme koje je opština imala sa tadašnjom direkcijom, i da su tada ljudi imali zatezne kamate i da su te kamate otpisivane. Stamatović je odbornicima rekao da je sportska hala u stečaju i da on nema nikakvu obavezu prema investitorima već samo prema građanima opštine Čajetina.

Radovan Jojić (DS) se zatim javio za reč kao šef odborničke grupe. On je ponovio da je Rašica Point doo firma u stečaju jer nije mogla da servisira svoje obaveze, jer su joj obaveze veće od prihoda. Jojić je ponovio da vladajuća većina može da donese odluku da kupi halu. On je podsetio da je tadašnja direkcija izgubila samo dva spora.

Ostoja Kovačević (SPS) je u svom izlaganju istakao da su predstavnici Rašice kontaktirali opštinu kako bi se produžili rokovi. On je istakao da ne bi bilo korektno da ovom investitoru uzme novac. Kovačević je zatim dodao da je najkorektnije da se investitoru da parcela odgovarajuće veličine za dosada uplaćena sredstva.

Načelnica opštinske uprave Slavica Didanović je zatim odbornicima rekla da postoje dve opcije: ugovorom nema obaveze da se novac vrati investitoru ili da se investitoru da onoliko zemljišta za onoliko koliko je uplaćeno sredstava. Ona je dodala da je najkorektnije da se investitoru da parcela za koju je plaćen zakup.

Milan Lazović (GG) je u svom izlaganju rekao da ovde nije jednostavna situacija. On je istakao da je firma otišla u stečaj i da se nalazi pored objekta koji je završio u korovu. Lazović je izrazio bojazan da će to biti još jedna zarobljena parcela.

Milan Stamatović je poručio odbornicima vladajuće koalicije da nemaju obavezu da glasaju za predlog opštinske uprave.

Sekretar Jokić je rekao da je sav materijal na skupštini zakonit i on prolazi kroz organe koji sve prekontrolišu. Goran Obradović se zatim javio za reč kao šef odborničke grupe. Obradović je rekao da je njegovo pravo kao odbornika da postavi pitanje, a da sekretar mora da da odgovor. Zatim se pristupilo glasanju, Za odluku je glasalo 17 odbornika DSSa i SPSa.

Slična situacija se ponovila prilikom raspravljanja 7.tačke dnevnog reda, gde se govorilo o davanju u zakup zemljišta u javnoj svojini preduzeću Daneks u stečaju iz Beograda.

Odbornici opozicije su postavili pitanje zašto se zemljište daje u zakup preduzeću u stečaju, dok je vladajuća većina ovu odluku pravdala potrebom da benzinska pumpa na Sušici uđe u proceduru dobijanja potrebnih dozvola od resornih ministarstava. Dodatni problem u ovom slučaju je predstavljala činjenica da je predmetna parcela bila korišćena kao prilazni put za nekoliko parcela. Za ovu odluku je glasalo 15 odbornika, 7 je bilo protiv, a 2 su bila uzdržana.

Zatim je na dnevnom redu bila odluka o o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemiljišta za kat parcelu 4577/655. Ova parcela je izdvojena iz parcele 4577/3 koja se nalazi sa leve strane ulice u pravcu pijac- naselje Obudojevica. Odbornici su bili nezadovoljni grafičkim prikazom ove parcele u materijalu. Opozicija je postavila pitanje rasporodaje centra Zlatibora. Početna cena ove parcele će biti oko 135 miliona dinara.
Odbornici su odbili predlog odluke da se umanji naknada za uređuvanje građevinskog zemljišta koje se tiče jednog apartmanskog naselja.

Ovom prilikom su usvojna dva rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta fizičkim licima, Radiši Bogdanoviću iz Paraćina, selo Svojinova i Milovanu Rajevcu iz Beograda.

Skupština je donela i nekoliko personalnih rešenja. Imenovani su novi predsednik komisije za planove, i novi član Školskog odbora Ugostiteljsko turističke škole u Čajetini. Na predlog Dejan Glišović (SPS) su izabrana i dva nova člana Školskog odbora OŠ Dimitrije Tucović.

 

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo