fbpx
Događaji Info Politika Vesti Video

Održana 24.sednica SO Čajetina

Odbornici SO Čajetina su juče održali 24. sednicu na kojoj je razmatran obiman dnevni red. Na početku sednice odbornici su razmatrali izveštaje o radu JP JKP Vodovod Zlatibor za 2013.godinu i plan rada za 2014.godinu. Odbornicima je izveštaj predstavio direktor Rade Jovanović. On je istakao da je preduzeće poslovalo pozitivno u 2013.godini.

Što se tiče plana rada za 2014.godinu rebalansom je javno preduzeće dobilo dodatnih 10 miliona dinara za nastavak radova na vodovodnoj mreži. Povećana su sredstva za opemu za zaštitu i kupovinu rovokopača koji kopa u zemlji 5 i 6 kategorije. Za nabavku ove mašine planirano je oko 16 miliona dinara, od čega će polovina biti obezbeđena putem kredita a drugu polovinu će obezbediti lokalna samouprava. Direktor Jovanović je istakao da su u toku radovi na priključenju mesnih zajednica Tripkova i Branešci na Sušičko vrelo.

Odbornici su zatim razmatrali izveštaj Centra za socijalni rad koji je obrazložio direktor Centra Pajo Bogdanović. On je istakao da je rada centra poboljšan, uz kontinuiranu edukaciju zaposlenih. Direktor Bogdanović je podsetio da su preko Centra za socijalni rad protekle četiri godine realizovani projekti “Zračak” i “Pomoć u kući”. On je odbornike obavestio da su ovi projekti morali da se transformišu zbog izmena zakonskih propisa. Projekti će biti nastavljeni ali putem tendera. Bogdanović je odbornicima odbrazložio i plan rada za 2014.godinu a uputio je i poziv da se penzioneri i lica koja spadaju u ugrožene kategorije mogu da ostvare popuste za usluge opštinskih javnih preduzeća.

Na ovoj sednici je za člana upravnog odbora Centra za socijalni rad izabran Vladimir Jovanović umesto Radenka Zečevića.

Odbornici su zatim razmatrali izveštaj PU Radost koji je predstavila direktorka Jelena Mitrašinović – Brašanac. Ona je istakla da je dosta stvari urađeno u 2013.godini, a PU Radost je uspela i deo sredstava da uštedi.

Izveštaj PU Radost je pohvalio odbornik Rajko Pelverović (GG) u kome su izneti podaci o sredstvima na računima na dan 31.12.2013.godine.

Pod tačkom 7 odbornici su razmatrali odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina sa naseljenim mestom Zlatibor. Ovu tačku dnevnog reda je obrazložila načelnica opštinske uprave Slavica Didanović. Ona je istakla da je za postojeći plan regulacije pripremljeno 12 izmena koje bi faktičko stanje usaglasile sa planom.

Zatim se za reč javio zamenik predsednika skupštine Ostoja Kovačević (SPS) koji je zatražio da se preispita spratnost objekata na Zlatiboru, jer postoje “rakete” koji ne doprinose ulepšavanju Zlatibora i da se ne dozvoli ovakav način rada u budućnosti. 

Potom je govorio Goran Obradović, šef odborničke grupe SNSa. On je postavo pitanje ko je dozvolio toliku spratnost objekata na Zlatiboru, a zatim je dodao da se time investitori dovode u neravnopravan položaj. Obradović se upitao šta će to promeniti u Tržnom centru, gde su svi podneli zahtev za gradnju. “Mislim da vaš predlog može da se gleda kao dobar ali ja ne vidim … šta će to bitno da promeni.”

Ostoja Kovačević se javio za repliku u kojoj je istakao da je SPS u prethodnom sazivu glasao protiv ovog plana. On je pojasnio da na Zlatiboru postoje zone koje nisu napadnute vusokom gradnjom i da se one sačuvaju od ovakve gradnje.

Slavica Didanović se zatim javila za reč. Ona je odbornike obavestila da je ovih 12 izmena tehničke prirode i da je zbog njih bilo problema u sprovođenju plana.

Za reč se zatim javio odbornik Milan Lazović (GG). On je rekao: “zbog toga što smo Zlatibor na neki način unakazili. On više nema autentičnost, da ne postoji ambijentalni stil gradnje i da Zlatibor mnogi nazivaju predrađem Beograda”. Lazović je dodao da Zlatibor danas liči na te stambene četvrti. On je zatim govorio o gasnoj i putnoj mreži koji prolaze preko kuća i da se moraju izmestiti. “Mnogo toga je uništeno i na neki način unakaženo i da ove izmene neće mnogo pomoći, ali u svakom slučaju daće novu priliku za ispravku”, zaključio je Lazović.

Za usvajanje ove odluke je glasalo 19 odbornika (2 uzdržana), zatim je sa 22 glasa za usvojen i zaključak kojim Skupština traži da se preispita spratnost, visina objekata i koeficijent gradnje.

Odbornici su zatim razmatrali izmene odluke o javnim parkiralištima. Ovu tačku dnevnog reda je obrazložio sekretar Skupštine Predrag Jokić koji je odbornike upoznao sa problemima u primeni ove odluke kako bi se proširio krug lica koji imaju pravo za dobijanje nalepnice za invalide i besplatno parkiranje.

Načelnica opštinske uprave Slavica Didanović je obrazložila tačku 9 –  izmene i dopune odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Ona je istakla da se uglavnom radi o tehničkim izmenama. Gospođa Didanović je rekla da je izmenama u članu 3. oomogućeno da investitori sami izmeste podzemne instalacije koje prolaze kroz njegovu parcelu, ali po cenama lokalnih javnih preduzeća. Ona je dodala da bi o svakom slučaju za umanjenje visine naknade komunalnog opremanja odlučivala Skupština. Ovom odlukom su promenjeni rokovi plaćanja za otuđeno zemljište (5 dana za iznose do 5 miliona dinara i 15 dana za iznose preko 5 miliona dinara).

Odbornici su u nastavku sednice razmatrali više tačka koji se tiču otuđivanja gradskog građevinskog zemljišta (tačke 11 – 19) i davanja u zakup proivremenih objekata (tačka 10). Odobrnička većina je odlučila da se ove godine neangažuje revizor za izradu izveštaja za završni račun budžeta za 2013.godinu (tačka 22). 

Direktor preduzeća Vladimir Bojović je odbornike informisao o toku formiranja javnog preduzeća.

Za reč se javio odbornik Milan Lazović (GG). On je predložio da se ne da saglasnost na statut, jer se ne vidi suština ovog preduzeća. Lazović je dodao da je izabrani predsednik nadzornog odbora u sukobu interesa i da je samo mali deo sredstava namenjen podsticajima u poljoprivredi. On je konstatovao da će i ova godina proći bez davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Vladimir Bojović, direktor Eko Agrara je odgovorio na pitanja odbornika Lazovića. On je istakao da se preduzeće osniva po preporuci Državnog revizora, a da je plan davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup predat nadležnom ministarstvu i da se čeka saglasnost tog ministarstva.

Za reč se javio i Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, koji je obrazložio finansiranje ovog preduzeća. On je istakao da će sredstva za podsticaj poljoprivredi biti povećana. Stamatović je govorio o problemima sa zapošljavanjem službenika, jer jedno ministarstvo traži da se prime novi službenici, dok drugo ministarstvo nije dalo odobrenje da se ovi službenici zaposle. On je istakao da neće biti ugroženo funkcionisanje ovog preduzeća u skladu sa planovima i programima. Stamatović je dodao da je Čajetina jedna od 17 opština u Srbiji koja nije napravila plan, jer nije dobila podatke od geodetske uprave.

Milan Lazović (GG) se ponovo javio za reč i postavio pitanje sekretaru Skupštine Jokiću u vezi sukoba interesa predsednika nadzoronog odbora koji po njemu nije ispunio zakonom predviđene uslove.

Sekretar Skupštine Jokić je dao tumačenje da predsednik nadzornog odbora nije u sukobu interesa. Za je glasalo 18 odbornika.

U nastavku je usvojena odluka o izmeni člana komisije za planove umesto Slavice Didanović je imenaovan Slavica Lazić.


 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031