fbpx
Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Počinje nadmetanje za najskuplji plac na Zlatiboru

Na portalu cajetina.org.rs 15.oktobra je objavljen oglas za prodaju građevinskog zemljišta. Najzanimljivije parcele na ovom oglasu su kp. br. 4577/442 od 12.743 metara kvadratnih i kp.br. 4607/30 od 8.738 metara kvadratnih. Na prvoj parceli se trenutno nalazi parkiralište i privremena autobuska stanica, a prodaje se po početnoj ceni od 369.547.000 dinara. Druga parcela se nalazi iznad postojećeg pijaca a početna cena je 253.402.000 dinara.

autobuska-stanica15-3

Da je interesovanje za ove parcele veliko govori i tekst koji je objavio Blic u kome se kaže da je za kupovinu parcele na kojoj se nalazi autobuska stanica zainteresovan i poznati košarkaš i predsednik KK Partizana Nikola Peković. Za ovu parcelu je kako saznaje zlatibor.tv zaiteresovana i grupa zlatiborskih privrednika. Veliko interesovanje za ovu parcelu će svakako uticati i na cenu tako da se može očekivati da će se ova parcela prodati po znatno većoj ceni od početne.

Idejno rešenje  Jasna Drakulović, Vladimir Stevanović, Jelena Petrov, Katarina Živković i saradnica Biljana Angelovski.
Pobednički projekat na konkursu iz 2011.godine – Idejno rešenje Jasna Drakulović, Vladimir Stevanović, Jelena Petrov, Katarina Živković i saradnica Biljana Angelovski.

Za ovu parcelu je 2011.godine opština Čajetina raspisala dvostepeni arhitektonski konkurs 2011.godine gde je kao najbolje proglašen projekat koji su uradili Jasna Drakulović, Vladimir Stevanović, Jelena Petrov, Katarina Živković i saradnica Biljana Angelovski. Oni su tada projektovali kompleks od 6.885 metara kvadratnih. Kakvo će biti novo arhitektonsko rešenje zavisi će kako od planova opštine Čajetina tako i od vizije investitora i njegovog arhitektonskog tima.

Idejno rešenje Bojan Stojanović
Idejno rešenje Bojana Stojanovića iz 2011.godine

Konkurs je otvoren do 13.novembra 2015.godine. Garantni iznos za učešće na oglasu je 20% (dvadeset procenata) od početne cene.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Što se tiče same ponude ona za fizička lica kora da sadrži: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, fotokopiju lične karte adresu stanovanja i izjava učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa, broj parcele za koju se podnosi ponuda, ponuđena cena izražena u dinarima i dokaz o uplati garantnog iznosa.

autobuska-stanica15-2

Kada su u pitanju pravna lica i preduzetnici njihova ponuda mora da sadrži podatke o nazivu, poslovnom imenu, rešenje o upisu u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, datum, naziv organa, PIB, uredno ovlašćenje za zastupanje i izjava učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa, kao i broj parcele za koju se podnosi ponuda, ponuđena cena i dokaz o uplati garantnog iznosa.

Ponude će biti otvorene pet dana po isteku roka za podnošenje ponuda u prostorijama Opštinske uprave Čajetina. Tačno vreme i mesto otvaranja ponuda će biti blagovremeno istaknuto na oglasnoj tabli opštine Čajetina.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda za konkretnu parcelu. Prioritet za dobijanje lokacije iz ovog oglasa, imaće onaj ponuđač koji ponudi najveću cenu u odnosu na početnu iz javnog oglasa za konkretnu parcelu.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa, lokacija se daje sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko i on odustane, oglas za tu lokaciju se ponavlja.

Najpovoljnijem ponuđaču koji je dobio rešenje o davanju zemljišta u svojinu garantni iznos se uračunava u ukupan iznos naknade prilikom zaključenja ugovora o otuđenju. Ukoliko ne pristupi zaključenju ugovora u ostavljenom roku iz rešenja i Skupština poništi akt o davanju zemljišta u svojinu, garantni iznos se ne vraća pa će to lice izgubiti pravo na povraćaj garantnog iznosa. Ostalim učesnicima oglasa se vraća uplaćeni garantni iznos.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo