fbpx
Biznis Događaji Lokalna privreda Politika Saopštenja Vesti Video

Saopštenje opštine Čajetina povodom izveštaja Radne grupe Ministarstva građevinarstva…

Povodom Izvštaja radne grupe Ministarstva građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije objavljenog na sajtu ovog Ministarstva dana 29.07.2015. godine u 10,30 časova pod naslovom ”ŠTETE NEMA I NE MOŽE DA NASTANE” opština Čajetina ovim saopštenjem obraća se svim zvaničnim institucijama, stručnoj javnosti i celokupnom građanstvu Republike Srbije, jer izveštaj obiluje neinstinama na koje želimo ponovo da ukažemo.

U tački 1. izveštaja Radne grupe predstavnici Ministarstva zaključuju da nije došlo do štete po državu i da upis svojine nije moguć, a rešenjima tog istog Ministarstva broj 952-01-02748/2015-15 od 30.06.2015. godine, 952-01-02790/2015-15 od 06.07.2015. godine i 952-01-02742/2015-15 od 08.07.2015. godine, Privrednom društvu PK ”Zlatibor” d.o.o. Zlatibor dozvoljen je upis prava svojine, oblik svojine privatna sa udelom 1/1 na kat. parcelama koje su bile u vlasništvu države Republike Srbije u ukupnoj površini 2.213.05,68 hektara i radi se uglavnom o građevinskom i poljoprivrednom zemljištu, koje je u obuhvatu planskih akata donetih od strane opštine Čajetina i koje su do sada, bile u državnoj svojini.

Konstatacija u tački 2. saopštenja radne grupe Ministarstva da se upis svojine po osnovu konačnih rešenja Ministarstva ne može izvršiti dok se ne okonča postupak pred Upravnim sudom je sama po sebi besmislena i to ostavljamo stručnoj javnosti na ocenu.

U tački 3. je konstatovano da dva od pet rešenja kako navodi radna grupa, treba vratiti Službi za katastar nepokretnosti Čajetina, što je još jedna besmisao jer su ta rešenja već vraćena na ponovni postupak i odlučivanje sa jasnom naznakom u istim šta u ponovnom postupku treba utvrditi, ali članovi radne grupe za 24 časa dođoše do novih informacija u njihovom ”vanrednom postupku” i to govori o njima jer šta to znači ”vratiti” rešenje?! Svako ko se bavi upravnim postupkom zna da drugostepeni organ može potvrditi, preinačiti ili ukinuti rešenje i vratiti na ponovni postupak i odlučivanje, što je ovde već i urađeno i što nije ni bitno u ovom sporu već su predmet spora tri napred navedena rešenja kojima se šteti država za 2.213 hektara.

Iz tačke 4. izveštaja Radne grupe se vidi suština i cilj njihovog ”vanrednog” postupka, jer iako su ti članovi radne grupe valjda došli da izvrše kontrolu zakonitosti rešenja donetog od strane tog istog Ministarstva, oni su pored te ”kontrole” odjednom u svom izveštaju, za svega par sati, proučili sve osim onoga zbog čega su došli. Između ostalog dali su sebi za pravo da konstatuju, iako za to nisu ovlašćeni i davanje u zakup zemljišta koje je privatizovano, a radi se o zemljištu koje je privatizovano njihovim rešenjem, a Ministarstvo poljoprivrede je dalo saglasnost da se to zemljište da u zakup po programu koji je usvojen u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i koje je državna svojina, a korisnik Ministarstvo poljoprivrede.

Ponovo napominjemo da se radi o poklanjanju državne, ne opštinske zemlje i ovim saopštenjem pozivamo sve nadležne institucije, celokupnu stručnu javnost i građanstvo da to ne dozvole.

Takođe napominjemo da postoji po tom pitanju i odluka Ustavnog suda u vezi sa privatizacijom Luke ”Beograd” koja jasno definiše taj pa i ovaj slučaj na Zlatiboru a odluke Ustavnog suda su valjda obavezujuće za sve pa nadamo se i za članove Radne grupe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ustavni sud je jasno rekao da privatizacija ne podrazumeva prodaju zemljišta subjekta privatizacije, već promenu vlasništva nad društvenim subjektom.


Izvor: Opština Čajetina

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

September 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930