fbpx
Biznis Događaji

Sutra isplata dividendi na akcije NISa

Uprava kompanije NIS a.d. je danas objavila da će sutra 25.novembra 2014.godine početi isplata dividendi za 2013.godinu. Bruto iznos dividende za 2013. godinu iznosi 80,22 dinara po akciji.

NIS

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana 30. juna 2014. godine usvojena je Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad. Ovom odlukom određeno je da dividenda akcionarima NIS a.d. Novi Sad bude isplaćena u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 13.080.705.000 dinara.

Od ovog iznosa prilikom isplate će biti odbijen odgovarajući iznos poreza (za fizička lica rezidente Republike Srbije stopa poreza iznosi 15%). Iznos poreza će za akcionare obračunati i uplatiti NIS, pa akcionari nisu u obavezi da se u vezi poreza na dividendu obraćaju Poreskoj upravi.

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara, akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija NIS a.d. Novi Sad na Dan dividende tj. na dan 20. jun 2014. godine imaju pravo na isplatu dividende iz dobiti za 2013. godinu, prema broju akcija koje su posedovali na taj dan.

U vezi sa isplatom dividende, domaća lica ne treba NIS-u da dostavljaju podatke (ne odnosi se na zbirne i kastodi račune) jer će isplata manjinskim akcionarima biti izvršena preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na sledeći način:

  • Akcionarima koji su do dana dividende otvorili vlasnički račun hartija od vrednosti, dividenda će biti isplaćena na novčani račun koji koriste za trgovanje akcijama;
  • Akcionari koji su akcije dobili kao zaposleni ili bivši zaposleni, a koji nisu do dana dividende otvorili vlasnički račun hartija od vrednosti iznos dividende će moći da podignu lično na šalteru Vojvođanske banke uz ličnu kartu;
  • Akcionari koji su dobili po 5 akcija NIS-a kao građani iznos dividende će moći da podignu sa novčanog računa koji su dali prilikom prijavljivanja za besplatne akcije (o eventualnim promenama u vezi sa prijavljenim računom potrebno je obavestiti Banku poštanska štedionica). Ukoliko je akcionar prijavio račun otvoren u Banci poštanska štedionica, iznos dividende se može podići na šalterima Pošte uz ličnu kartu.

Na današnji dan jedna akcija NISa vredi 835 dinara. Ove godine akcije NISa su imale najveću vrednost 4.juna, kada su se prodavale po ceni od 950 dinara. Istorijski gledano akcije NISa su najviše vredele 25.aprila 2013.godine kada su se kupovale za 1.020 dinara.

Građani koji su akcije dobili po Zakonu će na šalterima Pošta moći da podignu neto dividende u iznosu od oko 320 dinara, a odluku o podeli dividendi sa preciznim iznosima pogledajte na portalu NIS.eu

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031