fbpx
Događaji Servisne informacije Vesti

U ponedeljak 36.sednica SO Čajtina

Predsednik SO Čajetina, Miloje Rajović je za ponedelja 25.maj zakazao 36.sednicu Skupštine opštine Čajetina. Odbornici će raspravljati sedamanest tačaka dnevnog reda i to:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 35. sednice Skupštine opštine ;
 2. Predlog odluke o neangažovanju revizora radi izrade izveštaja za završni račun budžeta za 2014.godinu;
 3. Predlog odluke o izmeni odluke o uređenju naselja
 4. Predlog odluke o izmeni odluke o određivanju naknade u postupcima legalizacije objekata;
 5. Predlog odluke o utvrđivanju iznosa zakupnine i garantnog iznosa za 2015.godinu;
 6. Predlog odluke o uspostavljanju saradnju (bratimljenju) opštine Čajetina, Republika Srbija sa gradom Čeboksari-Čuvaška Republika, Ruska Federacija;
 7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2014.godnu JKP” Duboko” Užice;
 8. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2015.godinu JKP” Duboko” iz Užica;
 9. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina za 2015. godinu i Predlog odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina;
 10. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom Draganu Tofiloviću iz Zlatibora;
 11. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom Draganu Trifunoviću iz Čajetine;
 12. Predlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
 13. Predlog zaključka o ispravci tehničke greške u rešenju o dodeli građevinskog zemljišta Miju Jovanović iz Užica;
 14. Predlog zaključka o ispravci tehničke greške u zaključku SIZ-a za uređivanje građevinskog zemljišta i komunalne delatnosti opštine Čajetina, o davanju građevinskog zemljišta na korišćenje Jevtović Gradimiru iz Užica;
 15. Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini neposrednom pogodbom, radi proširenja i uređenja crkvenog placa u Šljivovivci;
 16. Odbornička pitanja;
 17. R a z n o.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo