fbpx
Događaji Politika Vesti Video

V sednica Skupštine opštine Čajetina

12.10.2012.godine, Zlatibor

Juče je održana V sednica Skupštine opštine Čajetina, na kojoj su se odbornici izjašnjavali o 25 tačaka dnevnog reda. Sednici je prisustvovalo 29 odbornika. Na dnevnom redu su bile sledeće 1. razmatranje i usvajanje zapisnika IV sednice Skupštine opštine Čajetina, 2. predlog odluke o dopuni odluke o zaduživanju opštine Čajetina, 3. predlog odluke o realizaciji kreditnog zaduženja, 4.predlog odluke o izmenama Odluke o otuđivanju i davanju građevinskog zemljišta u zakup, 5. predlog odluke o izmenama odluke o uređenju naselja, 6. predlog rešenja o davanju saglasnosti na plan rada, finansijski plan i plan nabavki JKP Zlatibor za 2012, 7. predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene plana rada, finansijski plan i plan nabavki JKP Vodovod – Zlatibor za 2012, 8. predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku upravnog odbora JKP Vodovod – Zlatibor o statusnoj promeni, 9.predlog o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora JKP Duboko, tačke 10-15 i 22-23 predlog o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini, tačka 16.odluka o ukidanju dobra u opštoj upotrebi na delu nekategorisanog puta na mestu Sajinovina KO Šljivovica, tačka 17. predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu  za 2011/2012godinu i plana rada za 2012/2013.godinu predškolske ustanove Radost iz Čajetine, tačka 18. predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa o otuđivanju gradskog građevinskog zemljišta, tačka 19. predlog rešenja o izmeni člana školskog odbora u srednjoj školi, tačka 20. predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta, tačka 21. predlog odluke o protivljenju istraživanja i iskopavanja rude nikla, tačka 24. predlog rešenja o izboru dva člana opštinskog veća i za kraj tačka 25. odbornička pitanja i tačka 26. razno.

Po drugoj tački dnevnog reda “predlogu odluke o dopuni odluke o zaduživanju opštine Čajetina” su govorili predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović i odbornik Demokratske stranke Radovan Jojić. Sekretar skupštine, Jokić je odbornicima saopštio da je predhodni skupštinski saziv 29.marta 2012.godine doneo odluku o zaduživanju Opštine Čajetina koja je doneta na osnovu Zakona o javnom dugu. Po tada usvojenoj odluci zaduživanje opštine Čajetina je limitirano na 50% ostvarenih prihoda iz predhodne godine koji su realizovani po završnom računu za 2011.godinu. Kako je predhodne godine ostvaren prihod od 772 miliona dinara, maksimalno odobreno zaduženje za 2012 godinu je limitirano na 386 miliona dinara. Ministarstvo finansija, uprava za javni dug je dalo mišljenje i saglasnost za zaduživanje. Do kraja godine je planirano da se opština zaduži za 100 miliona dinara. Izmenom se menjao član 2. koji glasi  da će se sredstva koristiti za kapitalne rashode – izgradnje gonodola, a u izmenjenom obliku se dodaje tekst “putnu infrastrukturu i sanaciju puteva uništenih požarom”.

Odbornik Jojić (DS) je tražio pojašnjenje na koju se putnu infrastrukturu mislilo, a zatim je postavio pitanje o visini duga opštine Čajetina.

Predsednik je informisao odbornike da se kredit od 100 miliona dinara uzima kako bi se regulisale obaveze opštine prema preduzeću Putevi Užice. Predsednik je istakao da su tri banke dale ponudu (dve blagovremeno), i da je kao najbolja ocenjena ponuda BANCA INTESA koja je kredit od 100 miliona dinara na godinu dana dala uz kamatu od 8.267.337 dinara. Sredstva kredita bi trebalo da posluže za plaćanje izvedenih radova na putnim pravcima Rožanstvo – Rudine, i za planirane radove u ulici Jovanke Jeftanović.

Na pitanje o visini duga opštine Čajetina, sekretar skupštine, Jokić je odgovorio da opština Čajetina nije koristila kredite do sada.

Zatim je bilo reči o načinima plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljišta, gde su odbornici izglasali popust od 20% ukoliko se plaća prilikom sklapanja ugovora, uz mogućnost plaćanja na rate (30% prilikom potpisivanja ugovora, a ostatak na šest mesečnih rata). Kada je u pitanju zakup zemljišta popust za plaćanje prilikom sklapanja ugovora je određen na 10%, uz mogućnost plaćanja na rate (50% prilikom potpisivanja ugovora, a ostatak na šest mesečnih rata). U slučaju plaćanja na rate visina rate će se usklađivati sa rastom cena na malo. Opština će u slučaju velikih iznosa prihvatati i bankarske garancije poslovnih banaka bez prigovora naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja dok traje period oplate. Ova odluka je doneta kako bi se potencijalni investitori motivisali da ulažu u opštinu Čajetina. Za ovu odluku su glasali svi prisutni odbornici.

Bilo je reči i o problemima sa odnošenjem smeća u seoskim mesnim zajednicam, psima lutalicama i manjku kontejnera u većim apartmanskim objektima. Govorilo se i o sortiranju otpada. Predsednik opštine Milan Stamatović je odbornike informisao da postoji ideja o gradnji azila za pse lutalice, i da je u predrealizaciji transfer stanica u Sušici, odakle će se otpad odnositi na regionalnu deponiju Duboko u Užicu. Odbornici su jednoglasno izglasali da će smeće iz seoskih mesnih zajednica odnositi javno komunalno preduzeće i da će se smeće odnositi jednom nedeljno, a po potrebi i češće. Odlukom je komunalnoj ispekciji dato ovlašćenje da naredi postavljanje potrebnog broja posuda za odnošenje smeća.

Direktor JKP Zlatibor, Borivoje Šunderić, je odbornike obavestio da je JKP Zlatibor u aprilu imalo obaveza od oko 49 miliona dinara (27,7 dobavljačima i oko 21 milion bankama), a da sada šest meseci kasnije taj iznos smanjen na oko 29 miliona (13,4 miliona dobavljačima i 15,6 miliona bankama). On je istakao da je postojala ideja da se preduzeće osposobi za asfaltiranje ulica, ali da ne postoje potrebna sredstva. Takođe, on je upoznao odbornike da JKP Zlatibor od ove godine dobija još 60 km puteva koje treba održavati u zimskim uslovima i da je sa direktorom JKP Vodovod – Zlatibor dogovoreno da od 1.novembra usluga odnošenja smeća JKP Zlatibor.

Posebno je bila zanimljiva diskusija vezana za sedmu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene plana rada, finansijski plan i plan nabavki JKP Vodovod – Zlatibor za 2012.

Direktor JKP Vodovod – Zlatibor, Rade Jovanović, je izložio odbornicima planove vodovoda, u pogledu širenja vodovodne mreže po seoskim mesnim zajednicama, kao i o izvedenim radovima na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. On je istakao da je naplata posle uvođenja mesečnog očitavanja porasla sa oko 45% na više od 80% ( a što se tiče privrede naplata je oko 90%). U planovima JKP Vodovod – Zlatibor je određeno i 310 milona dinara za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Prvi se za diskusiju javio odbornik Obradović (SNS), koji je upoznao odbornike sa stavovima stručnih lica iz Ministarstva energetike i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezanih za idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nije dobar, i da se radi o rešenjima iz šezdesetih godina XX veka. On je za loš projekat okrivio predsednika skupštine opštine Čajetina, Miloja Rajevića koji je bio predsednik komisije za izradu idejnog projekta.

Odbornica Slavica Didanovnić (DSS) je rekla postavila pitanje odborniku Obradoviću (SNS) da li je došlo do podele plena u republičkoj vlasti.

Goran Obradović je odgovorio da je cilj opštinskog odbora SNS Čajetina da se privuku sve moguće investicije u opštinu Čajetina. On je zatim istakao da postoji spremnost republičkih vlasti da se pomogne opštini Čajetina. Njemu je predočena ponuda belgijske firme Solaz koja bi besplatno uradila studiju upravljanja svim otpadima na teritoriji opštine Čajetina (vrednost projekta 300.000 evra). Na osnovu ove sudije opština Čajetina će imati mogućnost da dobije još 900.000 evra donacija iz evropskih predpristupnih fondova. On je u nastavku dodao da je “Svaki dinar koji dođe u našu opštinu je zlatan ako dođe sa strane”.

Direktor Jovanović, je istakao da je  plan napravilo računovodstvo i pravna služba JKP Vodovod – Zlatibor i da je ovaj plan samo osnova kako bi se raspisao predhodni raspis sa rokom od godinu dana. On je u nastavku istakao da se već godinama govori o izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda i da je konačno došao taj trenutak. Postojeći idejni projekat podrazumeva neke evropske standarde i bolje, ali da se neće ići ispod neke tehnologije, nastavio je Jovanović.

Odbornik Obradović (SNS) je replicirao direktoru JKP Vodovod – Zlatibor i rekao da je stvar u građevinskim radovima, jer u postojećem projektu ima 1,5 miliona građevinskih radova i 1,5 miliona opreme, a u drugom je 300.000 evra građevinskih radova i 2,7 miliona opreme. “Ovde neko hoće da radi što više građevinskih radova, i mi iz SNSa ovo nećemo dozvoliti”, nastavio je Obradović, i dodao da će tražiti da ceo tenderski postupak bude maksimalno transparentan. “Dobićemo juga koji se više ne proizvodi i za koga nema delova po ceni mercedesa, a možemo da dobijemo mercedes za koji nam je održavanje besplatno”, rekao je Obradović.

Predsednik opštine, Milan Stamatović se takođe javio za reč. On je bio iznenađen diskusijom Gorana Obradovića, a zatim je istakao da projektant Filipović ima svoje reference i da postoji studija norveškog instituta Niva za sve otpadne vode na teritoriji opštine Čajetina. “Ovo je poznata priča, neka dođu ti ljudi i neka ukrste mišljenja sa strukom”, rekao je Stamatović i zatim je dodao “Ovo će biti međunarodni tender gde svi zainteresovani mogu da se prijave”. Između ostalog on je dodao da je izgradnja postrojenja stavljena u plan JKP Vodovod – Zlatibor zato što ovo preduzeće može tražiti povraćaj PDVa, za razliku od opštine koja to pravo nema.

Predsednik Skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajević je u emotivnom obraćanju rekao da čitava Evropa i Baklan zna za projektu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. “Radio sam ovaj projekat krajnje javno i transparentno”, a zatim je dodao da je “ovaj tim je puno truda uložio u ovaj projekat”.

Odbornik Obradović je rekao da SNS sada hapsi mešetare. I da nema sličnosti između prošle i sadašnje vlasti. On je istakao da postoji osnovana sumnja, i da će se procesi voditi preko Beograda.

Odbornik Milan Lazović (GG) je postavio pitanje zašto se kupuje pumpa na Rudinama a još uvek nije plaćena bušotina, i zašto se kupuju sefovi iako u svakoj mesnoj zajednici postoje sefovi koji bi mogli da se iskoriste, jer 2000 evra je mnogo para. On je postavio pitanje kakva je situacija sa vodovodom u selu Tripkova.

Odbornica Mirjana Virić (DS) je postavila pitanje dirketoru JK Vodovod – Zlatibor kako je vodovod pomagao građanima seoskih mesnih zajednica tokom letnje suše.

 U nastavku sednice je usvojen izveštaj o radu  za 2011/2012godinu i plana rada za 2012/2013.godinu predškolske ustanove Radost iz Čajetine. Direktorka PU Radost, Jelena Mitrašinović –Brašanac je u svom izlaganju istakla da 491 dete koristi usluge vrtića u 23 grupe, u dva vrtića (Zlatibor, Čajetina) i dva adaptirana objekta (Kriva Reka i Sirogojno). O deci se  stara kolektiv koji ima 61 zaposlenog. Što se finansiranja tiče, predškolsku ustanovu je sa 80% finansirala opština Čajetina, a 20% od korisnika usluga. Od 1.oktobra je počeo sa radom i treći adaptirani objekat, dve učionice u OŠ Miloje Borović u Mačkatu, koje sada koristi više od 30 dece. Direktorka je istakla da je sada obuhvat predškolske dece na teritoriji opštine Čajetina oko 80%.

Odbornici su usvojili i odluku o protivljenju istraživanja i iskopavanja rude nikla na prostoru Mokre Gore i kao i na području opštine Čajetina. Predsednik opštine, Milan Stamatović je odbornike upoznao sa činjenicama da se eksploatacija rude nikla zasniva na prljavim tehnologijama, gde se odvajanja metala vrši uz pomoć sumpora. Zatim je podsetio odbornike u kakvom su stanju Ribnica, Mušvete i potezi ka Jablanici i Stublu posle eksploatacije magnezita. On je istakao da se Opština Čajetina protivi upotrebi prljavih tehnologija, i da se prema istraživanjima iz tridesetih godina XX veka radi se o rudi sa malim sadržajem nikla (od 0.48% – Mokra Gora do 2% Trstenik). I da će se najverovatnije pokrenuti inicijativa za prikupljanje potpisa protiv prljave tehnologije. Za ovu odluku su glasali svi odbornici njih 21 izuzev odbornika Srpske napredne stranke, koji su se uzdržali od glasanja. I na kraju su izabrana i dva člana opštinskog veća. Za članove opštinskog veća su izabrani Gorica Mijalović (turistički tehničar) iz Rožanstva i Branko Škodrić (industrijski menadžment) iz Šljivovice koji su izabrani sa 21 glas za, 5 protiv i 2 nevažeća glasa.

I na kraju je predsednik skupštine Miloje Rajević odgovorio na pitanje odbornika Obradovića o putu u Grčkoj. On je odbornike obavestio da je boravio u Grčkoj od 24. do 28.avgusta 2012.godine na poziv grčkog turoperatera, agencije Zorpidis. U Solunu je održan sastanak sa predstavnicima Zopridisa. Razgovaralo se o turističkom potencijalu Zlatibora, i da grčki parneri posete Zlatibor u novembru. Ukoliko Zlatibor odgovori potrebama grčkih turista, planirana je poseta grčke delegacije (45 članova) za 16.-18.mart 2013.godine. Grčki sagovornici i gospodin Zorpidis su skrenuli pažnju da je neophodan nastup Zlatibora na letnjem sajmu turizma u Solunu, ukoliko želimo da privučemo grčke turiste. Gospodin Rajević je rekao da je zatim posetio Krf i ostrvo Vido u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Tamo su položeni venci palim ratinicima. U povratku je delegacija posetila i Manastir Hilandar, gde je upućen poziv igumanu manastira da za Mitrovdan poseti Zlatibor.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031