fbpx
Događaji Knjigoteka Kultura

Večeras predstavljanje romana “Sutradan posle detinjstva” u Čigoti

Romansirana biografija Mi­ro­sla­va Mi­ke An­ti­ća “Su­tra­dan po­sle de­tinj­stva”, Nemanje Rotara, biće večeras u 20:30 predstavljena u SB Čigota.

Nemanja-Rotar-Sutradan-posle-detinjstva-2.-izdanje-e1438094909208

“Su­tra­dan po­sle de­tinj­stva” je uz­bu­dljiv ro­man o pe­sni­ku i nje­go­voj ži­vot­noj i knji­žev­noj avan­tu­ri, o vre­me­nu u ko­me su pe­sni­ci bi­li slav­ni, a po­e­zi­ja deo sva­ko­dne­vi­ce. Istovremeno ovaj roman je spomenik i jednom drugom vremenu.

Ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Arhipelag. O interesovanju publike za ovaj roman govori i činjenica da su štampana već dva izdanja.

Ne­ma­nja Ro­tar je rođen u Pan­če­vu 1972.godine i do sada je objavio više eseja kao i  ro­ma­ne “Bu­đe­nje zma­ja”, “Ču­va­ri Bal­ka­na”, “Po­sled­nja noć na Le­van­tu”, “Ne­tr­pe­lji­vost” i “Dnev­nik lju­do­žde­ra”.

Do­bit­nik je sti­pen­di­je Fon­da “Bo­ri­slav Pe­kić” a ži­vi i ra­di u Pan­če­vu.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo