fbpx
Događaji Politika Servisne informacije Vesti

Za 20.novembar zakazana 31.sednica SO Čajetina

Predsednik Skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajović, je za četvrtak 20.novembar zakazao 31.sednicu SO Čajetina. Odbornici će razmatrati 16 tačaka dnevnog reda. Na sednici će biti predstavljen izveštaj o izvršenju bužeta za prvih devet meseci ove godine. A u nastavku pročitajte kompletan dnevni red sednice:

 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 30.sednice Skupštine opštine ;
2. Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čajetina u periodu 01.01.2014 – 30.09.2014. godine;
3. Predlog odluke o utvrđivanju zona poreza na imovinu na teritoriji opštine Čajetina;
4. Predlog odluke o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Čajetina;
5. Predlog rešenja o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otapadom;
6. Predlog odluke o prenosu na upravljanje objekta brane sa akumulacijom „Zlatibor“ na JVP „Srbijavode“ ;
7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“ iz Zlatibora;
8. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta putem javnog oglasa zanatskoj radnji „Pjević“ Pjević Krsta PR, Zlatibor.;
9. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom Veri Tucović iz Čajetine ;
10. Predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta
11. Predlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
12. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora JKP „Duboko“ Užice i člana nadzornog odbora KJP „Zlatibor“ Zlatibor;
13. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta;
14. Predlog zaključka o produženju roka za zaključenje ugovora;
15. Odbornička pitanja
16. Razno.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo