fbpx
T-Info Turizam

Utvrđen iznos paušalne boravišne takse

Vlada Srbije je na sednici održanoj 27.juna usvojila predlog uredbe o paušalnoj boravišnoj taksi. Prema ovoj uredbi izdavaci smeštaja u domaćoj radinosti i seostka turistička domaćinstva će boravišnu taksu plaćati kvartalno i to prema broju kategorisanih ležajeva. Uredbom je prema kategoriji turističkog mesta utvrđen i iznos boravišne takse:

  1. Prva kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara;
  2. Druga kategorija turističkog mesta – 2.600,00 dinara;
  3. Treća kategorija turističkog mesta – 2.000,00 dinara;
  4. Četvrta kategorija turističkog mesta – 1.300,00 dinara.
  5. Za ugostiteljske objekte koji se ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Ovo u praksi znači da izdavalac koji ima pet kategorisanih ležajeva imaće da plati 16.500 dinara na godišenjem nivou. U odnosu na dosadašnje rešenje kada je u pitanju Zlatibor znači da paušalna boravišna taksa iznosi oko 27 dnevnih boravišnih taksi, koja u ovom trenutku iznosi 120 dinara.

Izdavaoci smeštaja u domaćoj radinosti i u seoskim turističkim domaćinstvima će od lokalne samouprave dobiti podatke o visini godišnjeg iznosa boravišne takse, uplatnom računu za boravišnu taksu i pozivu na broj odobrenja u roku od 15 dana od objavljivanja ove uredbe. Boravišna taksa će se plaćati do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Slika dana

Kupindo

Dom zdravlja Čajetina