fbpx
Info Vesti

Digitalizacija katastra – elektronska predaja zahteva

Od 4.novembra 2023.godine Katastar nepokretnosti Republike Srbije svu dokumentaciju vezanu za nepokretnosti prima isključivo preko elektronskog šaltera za profesionalne korisnike. Tu znači da građani dokumentaciju koja se tiče nepokretnost više ne mogu da predaju lično i direktno u katastru već to moraju da urade preko advokata ili geodetskih organizacija.

U praksi ovo znači da građani poslove vezane za legalizaciju, dopunu podataka (nedostajući JMBG vlasnika), spajanje i cepanje parcela i  žalbe na doneta rešenja moraju izvršiti elektronski preko ovlašćenih korisnika. Građani će morati da se informišu koje poslove mogu da urade advokati a koje poslove rade geodetske organizacije.

Prema podacima na sajtu Advokati putem eŠaltera mogu podneti zahteve u katastar nepokretnosti za promena imaoca prava na nepokretnosti, promena vrste prava – konverzija, upis i brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava, predbeležba objekta u izgradnji, upis i brisanje hipoteke, upis i brisanje zabeležbe, zahtev za promenu indikacija pravnog i fizičkog lica, zahtev za upis JMBG-a, promena namene zemljišta, utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja, promena načina korišćenja i kategorija klase zemljišta, ispravka vrste / imaoca prava, ispravka ličnih podataka, ispravka podataka o hipoteci, ispravka podataka o zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima.

S druge strane geodetske organizacije mogu da podnose zahteve za spajanje i deobu parcela, realizaciju projekata parcelacije/preparcelacije, promene podataka o objektu, promene nastale izgradnjom i dogradnjom objekta sa promenom gabarita i bez promene gabarita, uklanjanje objekta ili dela objekta, ispravke greške u postupku obnove granica parcele kao i atributnih podataka o objektu/posebnom delu, utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja, uređenje međe pred sudom kao i promenu nač.korišćenja i kat.klase zemljišta.

Kada je u pitanju promet nepoketnosti, tj. za kupovinu kuće, stana, zemljišta koje se prodaje, poklanja ili nasleđuje i dalje su nadležni javni beležnici. Oni sve promene treba da prijave Katastru i da u roku od  24 časa katastru pošalju svu potrebnu dokumentaciju za upis. Katastar ima rok od pet dana da izvrši izmenu u evidenciji i da upiše promene. Notari za svoje usluge u prometu nepokretnosti imaju notarsku nagradu koja se određuje prema vrednosti nepokretnost.

Jasno je da profesionalni korisnici svoje usluge naplaćuju i da će građani za predaju zahteva pored takse koja se uplaćuje Republičkom geodetskom zavodu morati da plate i naknadu advokatu ili geodetskoj organizaciji. Advokatske tarifa koja je propisana 3.juna ove godine propisuje da je naknada za podnošenje zahteva u katastar 24.750 dinara. Vidi se da je ovo nesrazmeran iznos ako se katastru podnosi samo zahtev za dopunu matičnog broja ili za promenu kućnog broja ili ako je u pitanju ispravka podataka.

Kada su u pitanju geodetske organizacije ne postoji obavezni cenovnik usluga tako da će se cene usluga po svemu sudeći određivati autonomnomo. No, treba podsetiti da je RGZ 2020.godine  izdao saopštenje u kome je navedeno da list nepokretnosti, kopija plana i uverenja u papirnoj formi geodetske organizacije ne smeju naplaćivati po ceni višoj od propisane republičke administrativne takse. Tada je RGZ pozvao sve građane da prijave sve profesionalne korisnike koji pokušavaju da ih prevare i naplate list nepokretnosti po astronomskoj ceni na adresu zloupotrebalistanepokretnosti@rgz.gov.rs. RGZ je tada uputio upozorenje geodetskim organizacijama da će sankcionisati svaku zloupotrebu eŠaltera i pokušaje reketiranja građana.

U opštini Čajetina poslove sa katastrom koje obavljaju advokati građani mogu izvršiti u četiri advokatske kancelarije i sedam geodetskih organizacija. Ukupno je u registar RGZa  upisno 3.406 advokata i 679 geodetskih organizacija.

Prvog dana rada novog sistema bilo je poteškoća i građani nisu mogli da pristupe registru advokata i geodetskih organizacija. U međuvremenu problemi su rešeni i građani mogu da pristupe registru kako bi izabrali profesionalnog korisnika koji će za njih  izvršiti upis u Katastar nepokretnosti.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930