fbpx
Biznis Lokalna privreda

Isplaćeno 2 miliona dinara subvencija za poljoprivredu

u-austriji-zabranjeno-da-krave-nocu-nose-zvona-oko-vrata-slika-151761

Privredno društvo za poljoprivredni razvoj Zlatiborski eko agrar doo je tokom 2013.godine regresiralo osiguranje poljoprivrednih useva i životinja, računa za nabavku krava, junica, ovaca i koza uvedenih u matičnu evidenciju, osemenjivanje krava, nabavku sertifikovanih sadnica voća, nabavku sistema za navodnjavanje, poljoprivredne mehanizacije i nabavku opreme za plastenike i zaštitnih mreža u voćarstvu.

Zahtevi za regresiranje se i dalje primaju, a za prvih osam meseci ukupno je podneto 750 zahteva za regresiranje ukupne vrednosti od oko 5 miliona dinara, od ovoga je do sada poljoprivrednicima isplaćeno oko 2 miliona dinara. Poljoprivrednici su do sada najviše interesovanja pokazali za regresiranje računa za osemenjavanje krava, nabavku mehanizacije, umatičenih krava i sadnica voća.

Visina regresiranja je definisana u procentima i kreće se od 5% (kada je u pitanju poljoprivredna mehanizacija) do 40% (kada je u pitanju kupovina umatičenih grla). U apsolutinim iznosima cifre se kreću od 1.500 dinara (osemenjavanje krava) do 200.000 dinara (sistemi za navodnjavanje).

Poljoprivrednicima će sredstva biti regresirana u roku od šest meseci od prijemu zahteva za regres, a isplata će se vršiti po redu podnošenja zahteva. Uz zahtev se podnosi fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, kao i prateći dokumenti kao što su original ili overena fotokopija polise osiguranja, računa ili ugovor o kupoprodaji, fotokopija pasoša kupljene životinje i potvrda o pedigreu, kao i sertifikati o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijala.

„Zlatiborski eko agrar“ DOO će primati zahteve sve do utroška sredstava planiranih za svaku meru posebno, a najkasinije do 30.nevembra 2013.godine. Zahtevi će moći da se predaju Privrednom društvu za razvoj poljoprivrede, Aleksandra Karađorđevića 28, 31310 Čajetina, kancelarija broj 20 (radnim danima od 07 do 15 časova) ili u Laboratoriji u Krivoj Reci, na stočnoj pijaci (radnim danima od 08 do 16 časova).

A evo kako su definisani uslovi regresiranja za svaku meru:

REGRESIRANJE OSIGURANjA POLjOPRIVREDNIH USEVA I ŽIVOTINJA

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju Registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su kod Društva za osiguranje osigurali poljoprivredne useve i životinje od rizika umanjenja prinosa, odnosno, rizika uginuća, prinudnog klanja ili prinudnog ubijanja koje su posledica bolesti ili nesrećnog slučaja. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na regres sredstava za osiguranje u iznosu od 40% od visine premije osiguranja za poljoprivredne useve i domaće životinje, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu iznosi 100.000,00 dinara. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija polise osiguranja izdate od strane Društva za osiguranje.

REGRESIRANJE RAČUNA ZA NABAVKU OVACA I KOZA UVEDENIH U MATIČNU EVIDENCIJU

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su nabavili ovce ili koze uvedene u matičnu evidenciju. Regresiranje nije uslovljeno rasom ovaca. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 40% od visine priloženog računa za nabavku umatičenih ovaca i koza, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni broj grla na koje jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres, po ovoj meri, u toku godine je 10. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji, fotokopiju pasoša kupljene životinje i potvrde o pedigreu.

REGRESIRANJE RAČUNA ZA NABAVKU KRAVA I JUNICA UVEDENIH U MATIČNU EVIDENCIJU

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su nabavili krave ili junice uvedene u matičnu evidenciju. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 20% od visine priloženog računa za nabavku umatičenih krava i junica, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni broj grla na koje jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres, po ovoj meri, u toku godine je 5. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji, pasoš kupljene životinje i potvrda o pedigreu.

REGRESIRANJE RAČUNA ZA OSEMENJAVANJE KRAVA

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su izvršili osemenjavanje krava u 2013.godini. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 1.500,00 dinara po osemenjavanju i kravi. I na dva osemenjavanja po jednoj kravi tokom jedne godine. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa od strane veterinarske stanice koja je izvršila osemenjavanje, kopiju pasoš grla na kome je izvršeno osemenjavanje.

REGRESIRANJE RAČUNA ZA NABAVKU SETRIFIKOVANIH SADNICA VOĆA

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju Registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su nabavili sertifikovane sadnice voća. Na konkurs se mogu prijviti sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su zasadila jedan ili više proizvodnih zasada u kalendarskoj 2013. godini i ako je najmanja površina zasada pod jednom voćnom vrstom: 1) 0,05 hektara po vrsti jagodastih voćaka 2) 0,15 hektara po vrsti koštičavih voćaka. Ukupna površina za koju se može iskoristiti pravo na regres po ovoj meri u toku jedne godine je 1 hektar. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 40% od visine priloženog računa za nabavku sertifikovanih sadnica voća, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa, sertifikat o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijala, potvrdu da su korišćene standardne SA sadnice ( za voćne vrste za koje ne postoji sertifikovani sadni materijal).

REGRESIRANJE RAČUNA ZA NABAVKU SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju Registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su nabavili sisteme za navodnjavanje u toku 2013. godine. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 40% od visine priloženog računa za nabavku sistema za novodnjavanje, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni iznos sredstava za regres na koje jedno domaćinstvo može ostvariti pravo u toku jedne godine iznosi 200.000,00 dinara. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa.

REGRESIRANJE RAČUNA ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su nabavili novu ili polovnu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u toku 2013. godine. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 15% od visine priloženog računa za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u vrednosti do 500.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 10% od visine priloženog računa za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u vrednosti do 1.000.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 5% od visine priloženog računa za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u vrednosti do 1.500.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Za mehanizaciju čija vrednosti prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara, regresiranje u 2013. godini nije predviđeno. Regres se odnosi i na novu i na polovnu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Jedno poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres po ovoj Odluci u vrednosti od 150.000,00 dinara u toku jedne godine. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji.

REGRESIRANJE RAČUNA ZA NABAVKU PLASTENIKA, OPREME ZA PLASTENIKE I ZAŠTITNIH MREŽA U VOĆARSTVU

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju Registrovana poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina, ako su nabavili plastenike, opremu za plastenike i zaštitne mreže u voćarstvu. Nosioci poljoprivrednog gazdinstva po ovoj meri imaju pravo na sredstva za regres u iznosu od 20% od visine priloženog računa za nabavku plastenika, opreme za plastenike ili zaštitne mreže u voćarstvu. Po ovoj meri jedno registrovano poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na regres u iznosu od najviše 100.000,00 dinara u toku jedne godine. Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031