fbpx
Biznis Lokalna privreda

Nova radna mesta u Čajetini

zaposljavanje-opstina

Na portalu nacionalne službe za zapošljavanje 26.juna su objavljeni konkursi za nekoliko radnih mesta na teritoriji opštine Čajetina. Opštinska uprava traži jednog radnika na određeno vreme od 6 meseci, Dom zdravlja u Čajetini traži dva doktora medicine.

 Opštinska uprava opštine Čajetina je raspisala konkurs za pripravnika – referenta za tehničke poslove na određeno vreme od 6 meseci.  Na ovaj konkurs mogu konkurisati sva lica koja su završila srednju školu tehničke struke. Od dokumenata je potrebno dostaviti overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, i dokaz o ispunjenosti opštih uslova za rad u državnom organu a to su:

izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu RS; dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; dokaz da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

Prijave se šalju na  adresu:

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ČAJETINA
31310 Čajetina
Aleksandra Karađorđevića 28
tel. 031/831-15

sa naznakom: “Prijava na oglas”. Više informacija o oglasu možete pogledati na portalu nacionalne službe za zapošljavanje

Što se tiče Doma zdravlja oglas je raspisao Zdravstveni centar Užice u kome se traže dva doktora medicine. Oni moraju imati VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit i najmanje 6 meseci radnog iskustva u pružanju zdravstvene zaštite. Na konkurs se prilaže overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu; overena kopija o položenom specijalističkom ispitu iz odgovarajuće oblasti; overena fotokopija potvrde o položenom stručnom ispitu; potvrda o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita, odnosno specijalističkog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite i kratka biografiju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i preciznom naznakom na koje radno mesto se konkuriše, slati na adresu

ZDRAVSTVENI

CENTAR UŽICE
31000 Užice, Miloša Obrenovića 17

tel. 031/561-255

Na osnovu čl. 36 Zakona o radu i čl. 18 Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji Zdravstvenog centra Užice, probni rad je 2 meseca. Odluku o prijemu doneće direktor Zdravstvenog centra Užice. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Više o oglasu na portalu nacionalne službe za zapošljavanje.

zaposljavanje-doktori

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

May 2022
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031