fbpx
Izbori Vesti

Obaveštenje o biračkom spisku

Birački spisak se zaključuje dana 10. aprila 2020. godine do 24 sata a do tada opštinska uprava Čajetina je izložila deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Čajetina u zgradi opštinske uprave, Aleksandra Karađorđevića br. 34 , uslužni centar, u vremenu od 08,00 sati do 18,00 sati svakog radog dana i subotom i nedeljom na taj način što se putem računarske opreme omogućava građanima da unošenjem JMBG provere da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Pozivaju se građani opštine Čajetina koji imaju biračko pravo da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za opštinu Čajetinu u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za opštinu Čajetinu u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Obaveštavamo građane da nadležnoj Opštinskoj upravi Čajetina mogu, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 05. aprila do 24 sata) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavamo birače koji imaju boravište u inostranstvu da nadležnoj Opštinskoj upravi Čajetina mogu, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 05. aprila do 24 sata) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Ukoliko u navedenom roku nije upisan podatak da će birač glasati prema mestu boravišta u zemlji odnosno u inostranstvu, birač može glasati samo prema mestu prebivališta.

Obaveštavamo interno raseljena lica da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za opštinu Čajetina u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, prema mestu boravka, radi glasanja na predstojećima izborima za narodne poslanike, do dana zaključenja biračkog spiska.

Nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo nadležno za poslove uprave vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) do 72 časa pre dana izbora.

Izvor: cajetina.org.rs

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo