fbpx
Biznis Lokalna privreda Vesti

Javni konkurs za članove LAPa

Opština Čajetina je 2.novembra raspisala javni konkurs za izbor članova saveta za praćenje primena lokalnog antikoripcijskog plana opštine Čajetina.

Savet opštine Čajetina je telo koje će pratiti sprovođenje i primenu Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Čajetina i čine ga 3 (tri) člana koje će po sprovođenju konkursa imenovati Skupština opštine Čajetina.

Članovi Saveta opštine Čajetina imenuju se na period do tri godine. Članovi Saveta imaju pravo na naknadu po održanoj sednici Saveta u visini odborničke naknade.

Pozivaju se građana opštine Čajetina da dostave kandidaturu za članstvo u Saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Čajetina (udaljem tekstu: „Savet“).

Podnosilac prijave za članstvo u Savetu treba da ispunjava sledeće uslove:
– da ima prebivalište na teritoriji opštine Čajetina;
– da je punoletno;
– da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za dela koja se odnose na korupciju;
– da nije nosilac funkcije u političkoj stranci;
– da nije javni funkcioner u smislu odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
– da dosadašnjim delovanjem nije kršio odredbe Zakona o Agenciji z borbu protiv korupcije;
– da nije zaposlen u organima opštine Čajetina, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Čajetina.

Prijava za članstvo u Savetu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Čajetina u elektronskoj formi ili u pisarnici opštine Čajetina, u štampanoj formi.

Uz prijavu se prilažu sledeći dokazi:
– biografija podnosioca prijave;
– prijava o prebivalištu izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova;
– potvrda da lice nije osuđivano izdatu iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova;
– potvrda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak izdatu od suda u Užicu;
– overena lična izjava da lice nije nosilac funkcije u političkoj stranci, da nije javni funkcioner i da nije zaposlen u organima opštine Čajetina, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Čajetina;
– motivaciono pismo za prijavljivanje na konkurs;
– kopija lične karte.

Prijave se podnose u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu opštine Čajetina odnosno zaključno sa 05.decembrom 2018.godine sa naznakom

„ZA JAVNI KONKURS ZA ČLANSTVO U SAVETU ZA PRAćENjE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA – NE OTVARATI PRE ZASEDANJA KOMISIJE“

na adresu:
OPŠTINA ČAJETINA, Komisija za izbor članova Saveta za praćenje primene LAP-a opštine Čajetina, ul. Aleksandra Karađorđevića broj 28, putem pošte ili na pisarnici opštine Čajetina.

Konkurs će se objaviti:
– na oglasnoj tabli opštine Čajetina;
– na sajtu opštine Čajetina;
– na dva lokalna elektronska medija;
– putem plakata na pet frekventnih mesta u opštini Čajetina.

Dokumentaciju kandidati mogu preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Čajetina u elektronskoj formi.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031