fbpx
Globalno Vesti

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 20.juna raspisalo konkurse za upis polaznika na osnovnu policijsku i vatrogasno-spasilačku obuku. Ovim konkursom je predviđen prijem 35 polaznika sa teritorije zlatiborskog okruga i to 31 kandidat za osnovnu policijsku obuku i 4 polaznika za vatrogasno spasilačku obuke.

 

Po propozicijama konkursa planiran je upis 900 polaznika za osnovnu policijsku obuku i to 549 polaznika za Policijsku upravu grada Beograda i 351 za područne policijske uprave. Što se tiče teritorije Zlatiborskog okruga konkursom je prdviđen prije 21 polaznika za policijsku upravu Prijepolje i 10 za policijsku upravu Užice.

Pored osnovne policijske obuke raspisan je i konkurs za vatrogasno-spasilačku obuku 100 polaznika. Konkursnom je predviđena obuka kandidata za potrebe Vatrogasno-spasilačke čete u Užicu (2 polaznika) i Vatrogasno-spasilačkog voda u Prijepolju (2 polaznika).

Konkursom je predviđeno da svi kandidati za osnovnu policijsku obuku moraju da moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 3. da ima prijavljeno prebivališe na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
 4. da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
 5. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju;
 6. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 7. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
 8. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Kandidati za vatrogsno spasilačku obuku imaju nešto drugačije uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije,
 2. da najmanje godinu dana ima prebivališe na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs,
 3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključivanja konkursa,
 4. da ima završenu srednju školu,
 5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, – Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
 7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazične motoričke sposobnosti

Što se tiče potrebne dokumentacije kandidati treba da prilože:

 1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici),
 2. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
 4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
 5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 6. Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
 7. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
 8. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije (osnovna policijska obuka)/„C“ kategorije (osnovna vatrogasno-spasilačka obuka).

Konkurs je otvoren do 20.jula a proces selekcije kandidata ima tri eliminacione faze: opšti lekarski pregled, kvalifikacioni ispit i specijalistički lekarski pregled.

Prijave za osnovnu policijsku obuku se šalju na adresu:

Centar za osnovnu policijsku obuku
Sremska Kamenica, ul. Železnička 22
telefon 021/462-033
www.copo.edu.rs
office@copo.edu.rs

A prijave za vatrogasno spasilačku obuku se šalju na adresu

Nacionalni trening centar za vanredne situacije
Zemun – Beograd, ul. Cara Dušana broj 196
telefoni 011/274-1042 i 011/274-1041
ntc_vs@mup.gov.rs

Više detalja o konkursu za osnovnu policijsku obuku možete videti ovde, dok se podaci o konkursu za vatrogsano – spasilačku obuku mogu pogledati na ovoj adresi.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930