fbpx
Politika Vesti

Čajetina dobija novi statut

Opština Čajetina bi trebalo uskoro da dobije novi statut, a prvi deo procedure je završen organizovanjem javne rasprave o izmenama statuta. Predlog novog statuta ima tridesetak članova više i neke oblasti su sada detaljnije definisane.

Broj odbornika i po novom statutu ostaje 31, ali je broj opštinskih većnika smanjen sa devet na pet. Pošto je novim zakonom propisano da opštinsko veće može da ima do pet članova za opštine do 15.000 stanovnika, do sedam za opštine do 50.000 stanovnika, do devet za opštine, odnosno gradove do 100.000 stanovnika, odnosno do 11 za gradove preko 100.000 stanovnika, u skladu sa podacima poslednjeg popisa stanovništva. Na sličan način je određen i broj pomoćnika koje će opštine moći da imaju pa je tako definisano da opština koje imaju do 15.000 stanovnika mogu imati 1 pomoćnika, u opštinama do 50.000 stanovnika – 2, do 100.000 – 3, a svim ostalima – maksimum ostaje 5.

Statutom je predviđeno da je dan opštine 30.jun u znak sećanja na 1928.godinu kada je Čajetina dobila status varoši. Imovina opštine je definisana preciznije u odnosu na stari statut iz 2008.godine, dok su nadležnosti lokalne samouprave nešto drugačije definisane. Slično važi i za status i imovinu mesnih zajednica koje su sada takođe detaljnije određeni.

Novim statutom opština Čajetina će dobiti i lokalnog ombudsmana i glavnog urbanistu koje će birati lokalni parlament. Takođe je preciznije definisana stručna sprema kada su u pitanju sekretar Skupštine i načelnik opštinske uprave koji sada moraju da imaju visoku školsku spremu tj završenu školu sa 240 ESPB bodova.

Statutom je predviđena i nova zakletva za odbornike koja će sada glasiti:

“Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Čajetina pridržavati Ustava, zakona i Statuta opštine Čajetina, i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana.”

Novim statutom opštinsko veće će moći da formira privredni savet. Ovo telo će imati sedam članova od kojih će četiri (tri + predsednik) biti predstavnici privrednika i predzetnika tj. predstavnici njihovih udruženja. Pored novih organa Statut uvodi i nove pravne institute kao što je javna anketa, javna rasprava koja je u pojedinim slučajevima i obavezna. 

Izmene Satuta su bile neophodne pošto je 28.juna stupio na snagu novi Zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je lokalnim samoupravama dato 9 meseci da usklade Statut i druge akte sa novim Zakonom. 

Prema zakonu Nacrt Statuta će opštinska skupština dostaviti ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu radi pribavljanja mišljenja, najkasnije šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona, koje treba da da mišljenje o usklađenosti statuta sa Zakonom. Ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu ima rok od 30 dana od prijema predloga statuta da da svoje mišljenje ukoliko se Ministarstvo ne izjasni u ovom roku smatraće se da je statut dobio pozitivno mišljenje.

Ovo znači da bi opština Čajetina do kraja januara 2019.godine trebala da dobije novi statut. Treba reći da će se neke odredbe statuta primenjivati tek posle sledećih lokalnih izbora, prvenstveno kada se radi o broju opštinskih većnika i pomoćnika. 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031