fbpx
Politika Vesti

Sva zlatiborska sela u jednoj opštini

varos-cajetina1

Više od 900 žitelja sela Draglica, Negbina, Jasenovo i Bela Reka je potpisalo peticiju da se ove mesne zajednice izdvoje iz opštine Nova Varoš i pripoje opštini Čajetina. Peticija se bazira na činjenici da su ova sela bila u sastavu opštine Čajetina sve do 1958.godine. Ova sela su te godine novom administrativnom podelom uključena u sastav opštine Nova Varoš. U isto vreme i selo Kremna je pripojeno opštini Užice.

Peticija je predata nadležnima u opštini Čajetina i u nadležnom ministarstvu republičke vlade.

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije iz 2007.godine definiše uslove pod kojima bi ova inicijativa mogla biti uspešna. U članu 12. Zakona je definisano da inicijativu mogu podneti skupština opština  ili 10% biračak koji imaju prebivalište na teritoriji opštine na koju se promena odnosi. Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima efekata promene koja se inicira. Grafički prikaz je obavezan sastavni deo podnete inicijative.

O inicijativi se izjašnjava Vlada koja ako oceni da je predložena promena zakonita i opravdana, dostavlja Narodnoj skupštini predlog za raspisivanje savetodavnog referenduma.  Narodna skupština, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine na koje se promena odnosi izjašnjavaju da li su “za” ili “protiv” promene koja se inicira. Smatra se da su građani podržali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila većina od onih koji su glasali. Prilikom utvrđivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrši promena teritorije opštine, Vlada će voditi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Takođe ova inicijativa se može uputiti i Narodnoj skupštini u vidu predloga zakona koji podnosi narodni poslanik, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača. I u ovom slučaju uz predlog zakona treba  dostaviti i  analizu sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima efekata promene koja se inicira. Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog člana, kao i predloga zakona koji utvrdi Vlada, Narodna skupština raspisuje savetodavni referendum. Narodna skupština prilikom odlučivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog člana, vodi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

I na kraju u oba slučaja Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana.

Postojeće skupštine, u opštinama u kojima je došlo do promene teritorije, nastavljaju sa radom i vrše svoje nadležnosti i na teritoriji na kojoj je došlo do promena, do konstituisanja novih skupština opština. U novim opštinama obrazovaće se opštinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, u roku od 30 dana od dana izbora izvršnih organa opštine.

Do obrazovanja opštinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog člana i preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti koje su imale mesnu nadležnost na toj teritoriji pre izvršene izmene.

Paralelno sa inicijativom koja je upućena u Beograd i Čajetinu na portalu peticije24.com je pokrenuta i onlajn inicijativa. Autori žele da na ovaj način animiraju ljude koji su spremni da podrže ovu incijativu.

Da li će ova inicijativa biti uspešna ostaje da se vidi.

Više o samoj inicijativi možete pogledati i na facebook stranci Drgalica Zlatibor

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031