fbpx
Info Servisne informacije

Odnošenje kabastog otpada

KJP „Zlatibor“ obaveštava građane da se akcija prikupljanja kabastog otpada na području Čajetine i Zlatibora, realizuje u periodu od 20. do 27.oktobra. Pozivamo građane da iskoriste ovu priliku i spreče nagomilavanje krupnog otpada pored komunalnih kontejnera. To stvara probleme za KJP Zlatibor i građanima koji u kontejnere odlažu samo otpad koji nastaje u domaćinstvu, a ujedno narušava izgled samog okruženja.

Izvor: fb-KJP Zlatibor Čajetina

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstva, stari nameštaj, delovi sanitarne opreme, baštenski otpad od košenja i orezivanja i slično. Građani koji isti budu nesavesno odlagali u kontejnere ili pored njih mogu se suočiti sa novčanom kaznom koja je predviđena Odlukom o komunalnom uređenju Opštine Čajetina.

Podsećamo da se akcija prikupljanja kabastog otpada neće organizovati nakon 1. novembra. Ukoliko potreba za odvoženjem kabastog otpada bude postojala i kasnije građani imaju mogućnost da isti samostalno, bez novčane nadoknade odvezu na deponiju Bregovi u okviru radnog vremena – od 10 do 16 časova.

Slika dana

Kupindo