fbpx
Biznis Lokalna privreda Vesti Video

Konkurs za podršku u započinjanju posla

Inovacioni biznis centar Zlatibor raspisao je konkurs za podršku početnicima za započinjanje posla – Start up. Konkurs je otvoren 30.jula i otvoren je sedam radnih dana. Pravo učešća imaju sva nezaposlena lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Čajetina kao i preduzetnicima i pravnim licima koja su osnovana 2021.godine.

Za ove namene opština Čajetina je opredelila četiri miliona dinara a predviđena je podrška od 300.000 do 600.000 dinara po projektu. Aplikanti su u obavezi da obezbede 20% od vrednosti projekta. Odobrne sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, adaptaciju prostora i  Kako bi se sredstva ravnomerno rasporedila planirano je da se po 30% sredstava odobrava za projekte lica iz seoskih mesnih zajednica, mlade (od 18 do 30 godina) i žene, dok je 10% rezervisano za preduzetnike i pravna lica koji su osnovani 2021.godine pre 30.jula. Pored finansijske podrške Inovacioni biznis centar Zlatibor je obezbedio i organizaciono tehničku podršku, tj. zajednički radni prostor opremljen kancelarijskim nameštajem, računarom i štampačem uz besplatan internet, kao i knjigovodstveno – pravnu pomoć za odobrene projekte.

Što se tiče konkursne dokumentacije aplikanti treba da dostave prijavu na konkurs sa biznis planom i sledeća dokumenta:

• Bankarski izvod sa raspoloživim sredstvima za sufinansiranje projeta u iznosu od 20% traženih sredstava

• kopija lične karte ili očitana lična karta,

• potvrda o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine (izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova);

• pismo preporuke ili pismo o namerama (ukoliko postoji).

• profaktura/ugovor/ponuda sa specifikacijom osnovnih sredstava za koja se podnosi prijava.

• za opremu stariju od 5 godina kataloška vrednost opreme ili dokument o proceni vrednosti izdat od strane ovlašćenog lica ili procenitelja.

• dokaz o vlasništvu i korišćenju poslovnog prostora:

  1. izvod iz katastra nepokretnosti/ tapija ili ugovor o kupoprodaji overen kod notara ili rešenje o porezu na imovinu za prethodnu godinu ili uverenje Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti ne starije od 6 meseci;
  2. ukoliko je u pitanju vlasništvo uže porodice (srodstvo u prvom redu) dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih i izjavom o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje; srodnici u prvom redu su: deca (rođena u braku ili van braka, usvojena deca, pastorčad), odnosno roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojioci podnosioca zahteva);
  3. ukoliko je u pitanju vlasništvo supružnika dokazuje se izvodom iz matične knjige venčanih i izjavom o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje;
  4. Ugovor o zakupu.

Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Opštine Čajetina www.cajetina.org.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru, na broj telefona: 031/3100 322; 064/824-06-45 ili putem mejla: office@ibczlatibor.rs.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno sa 06.08.2021. godine elektronskom poštom na adresu office@ibczlatibor.rs, ili lično na adresu: Inovancioni biznis centar Zlatibor d.o.o. Miladina Pećinara 2, 31 315 Zlatibor, sa naznakom “Prijava za start ap konkurs”.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930