fbpx
Politika Vesti Video

Odbornici usvojili plan generalne regulacije

Na 44.sednici Skupštine opštine Čajetina 30.decembra odbornici su usvojili izmene plana generalne regulacije koji obuhvata 1.467 hektara od čega gradsko građevinsko zemljište predstavlja 1.413 hektara.

Dopunom plana generalne regulacije je predviđeno usklađivanje ovog plana i više planova detaljne regulacije koji su do sada usvojeni. Planom su predviđena nova saobraćajna rešenja a problem parkiranja će se rešavati gradnjom garaža. Indeks izgrađenosti je sada postavljen progresivno što znači da će veće parcele imati i veći indeks izgrađenosti. Kada su pravila gradnje u pitanju Planom je regulisano da će svi objekti imati kosi krov (minimalni ugao od 30 stepeni), dok će hoteli moći da imaju kosi krov sa povučenom etažom. Obrađivač je ovom prilikom izneo podatak da je Zlatibor druga destinacija u Evropi po izgrađenosti prema broju stanovnika.

Odbornici su usvojili izmene odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, kojom se pored ostalog investitorima ostavlja mogućnost da 50 odsto nedostajućih parking mesta prilikom izgradnje objekata plate, a sve u cilju što racionalnijeg korišćenja građevinskog zemljišta, kao i izgradnje više javnih garaža u centru naselja.

 

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo