fbpx
Politika Vesti Video

Održana 37.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 20.juna je održana 37.sednica SO Čajetina. Sednica je počela po novom statutu a prva tačna dnevnog reda su bila odbornička pitanja. Odbornik Milan Lazović GG Zlatiborski pogled je postavio pitanje povezivanja naselja Jelena Anžujska i ulice Miladina Pećinara pešačkom stazom. Odbornika Lazovića je interesovalo da je urađen prolaz ispod magistralnog puta Užice – Zlatibor kod kružnog toka i kakav je plan da se ovo pitanje reši kako bi se omogućio ravnomerni razvoj i naselja koja se nalaze sa druge strane magistrale.

Na ovo pitanje je odgovorio predsednik opštine MIlan Stamatović koji je rekao da u tom prolazu trenutno postoje komunalne instalacije i da je planirano da se u narednom periodu na tom potezu izgradi pešačka staza. Stamatović je istakao da su rešeni imovinsko pravni odnosi i da staza neće ići kroz posed hotel Olimp već poredi i da je u planu gradnja jezera kako bi se zaustavile plave vode pošto nema dogovora oko gazdovanja jezerom u centru Zlatibora. Takođe, odbornici su obavešteni da je planirana gradnja kružnog toka na raskrsnici kod Zelenkade i da postoji ideja da se kod hotela Zelenkada napravi pasarela do pumpe što bi omogućilo bolje uslove za razvoj naselja Potoci, Gajevi i Tić Polje.

Odbornika Milenka Jeremića je zanimalo ko treba da zameni oštećene ograde na kružnom toku i da li je to u nadležnosti lokalne samouprave ili republike.

Odbornicima je potom Zorica Nešković, šefica budžeta predstavila Završni račun opštine Čajetina za 2018.godinu. Prema Završnom računu opština je imala prihode od dve milijarde i 43 miliona dinara dok su rashodi iznosili milijardu i 785 miliona. Od poreza opština je prihodovala 605 miliona dinara od čega je više od polovine tj 322 miliona bio prihod od poreza na imovinu. Što se tiče neporeskih prihoda opština je po ovom osnovu imala milijardu i 281 milion dinara prihoda. Od transfera je u budžet došlo 102,9 miliona dinara, od donacija 14 miliona.

U 2018.godini za lokalni razvoj je potrošeno 92 miliona, za komunalne delatnosti 331 miliona, 276 miliona za razvoj turizma, a za poljoprivredu 80 milina dinara. Kada je u pitanju putna infrastruktura uloženo je 199 miliona dinara, a u sport 149 miliona dinara. Za predškolsko vaspitanje je utrošeno 112 miliona dinara, a za socijalnu i dečju zaštitu 67 miliona.

Kada se pogledaju i prethodne godine evidentno je da raste prihod od poreza pa je u odnosu na 2017.godinu od poreza na imovinu ostvareno 57 miliona dinara više.

Gospođa Nešković je istakla da se opštinski dugovi servisiraju redovno i da nema kašnjenja a da je aneksom ugovora sa kreditorima za 2018.godinu  kamatna stopa smanjena sa 5,96 na 3,55. Na kraju 2018.godine opština je imala dug od 470 miliona dinara. Odbornici su usvojili izveštaj sa 24 glasa za.

Potom su raspravljani finansijski izveštaji  javnih preduzeća. Srđan Pantović, direktor KJP Zlatibor je odbornicima predstavio izveštaj o radu ovog preduzeća koje je u 2018.godini imalo prihod od 257 miliona dinara i rashode od 226 miliona uz neto dobit od 25 miliona. Prihodi su bili za 17% veći u odnosu na 2017.godina, dok su rashodi povećani za 7%. Najveće povećanje prihoda je ostvareno od iznošenja smeća kako zbog veće kvadrature na koju se ova usluga obračunava tako i zbog veće cene.  Racionalizacijom su u ovom preduzeću smanjili troškove zarada za 6,8 miliona dinara. S druge strne povećani su troškovi deponovanja smeća zbog povećanog obima posla. Ovaj izveštaj je usvojen sa 27 glasova.

Odbornicima je zatim finansijski izveštaj JKP Vodovod predstavio direktor ovog predzueća Rade Jovanović koji je istakao da je preduzeće imalo neto dobit od 24,8 miliona dinara uz prihod od 270 miliona i rashode od 240 miliona. Plan prihoda je ostvaren sa 74%, a plan rashoda sa 66%. Glavni razlog za ovu situaciju po direktoru je kišno leto kojeje usporilo građevinsku operativu iako je ostvaren prihod za 12 miliona veći u odnosu na 2017.godinu. Radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda se nastavljaju i ovde za preduzeće najveći problem predstavlja pravni okvir koji donace tretira kao prihod na koji se plaća porez. Jovanović je istakao da će ovo postrojenje do kraja godine biti pušteno u probni rad od 270 dana i da sledi osposbljavanje radnika za rad u ovom pogonu.Najveće odsupanje u troškovima u ovom preduzeću su imali zbog promena propisa o registraciji vozila pa je sva oprema koja nije fabrička morala da se sertifikuje.

Jovanović je zatim izložio i plan izmena rada za 2019.godinu gde se planira zamena magistralnog cevovoda Ribnica – Zlatibor uz ugradnju mernih uređaja kako bi se brzo otkrivali gubitci vode i da se kvarovi na mreži lakše rešavali. Takođe i planu je gradnja rezervoara za vodu na Vlaovini i modernizacija procesa proizvodnje pijaće vode u Ribnici.

Bojana Božanić, direktorka JP Gold gondola je predstavila izveštaj o poslovanju ovog preduzeća. Odbornici su informisani da je dobijena i peta građevinska dozvola za gradnju međustanice na Ribničkom jezeru čime su otklonjene sve administrativne prepreke za završetak radova na ovom projektu. U ovoj godini ovom preduzeću predstoji intenziviranje radova na postavljanju stubova a planirano je da se u julu gradi međustanica.

Odbornicima je zatim predstavljen izveštaj regionalne deponije Duboko, koja je u 2018.godini obradila 86.000 tona otpada, a posle Čačka i Užica Čajetina je treća sa oko 7.200 tona predatog otpada. Ovo preduzeće je 2018.godinu završilo sa gubitkom od 8 miliona dinara ali je racionalizacijom poslovanja planirano da se ovaj trend zaustavi. Kao jedna od mera koja postoji kao mogućnost je i promena načina formiranja cene deponovanja otpada u zavisnosti od udaljenosti, mesta pretovara i podele posla sa partnerskim komunalnim preduzećima.

Izveštaj biblioteke Ljubiša R Đenić je predstavila direktorka ove ustanove Nena Đenić, koaj je istakla da je u 2018.godini biblioteka od raspoloživih sredstava nabavila 1.169 novih knjiga i da je uveden novi bibliotekarski informacioni sistem. Pored postojećih manifestacija biblioteka je po drugi put organizovala Festival poljskog cveća čime je ušla u sistem horokulturne biblioteke. Što se izdavačke delatnosti tiče biblioteka je objavila pet novih knjiga

Predsednik SO Čajetina Miloje Rajević je odbornicima predstavio plan o gradnji obrazovnog centra u saradnji sa manastirom Hilandar. Okvirna površina centra je ok 70 hektara, a ideja je da se ovde obezbedi prostor internatskog tipa za decu kako iz Srbije tako i iz dijaspore. Centar bi imao i svoju ekonomije imanja, baziranu na proizvodnji biljnih proizvoda, čajeva… Ideja je da se deca kroz druženje obrazuju i da upoznaju Srbiju i njene prirode lepote i potencijale. Ovaj predlog je usvojen jednoglasno

Odbornici su zatim raspravljali o godišnjim opštinskim nagradama povodom dana opštine. Odbornici su doneli odluku da se Zlatiborska povelja, kao najveće priznanje dodeli Petru Grboviću, naučniku koji je priznat u svetu, a rođen je u Čajetini.  Druga priznanja dodeljena su zaslužnim kolektivima i pojedincima, koji su doprineli razvoju opštine Čajetina.

U cilju završetka 3. faze dogradnje i rekonstrukcije sportske hale u Čajetini, doneta je odluka da se sredstvima investitora „MCS – sistem“ Požega završi ovaj objekat, što će pomenutom izvođaču biti priznato kroz obračun doprinosa njegove buduće gradnje na Zlatiboru. Po istom sistemu biće i urađeni privremeni objekti na potezu preko puta pijace, kao i pretovarna stanica sa poslovnim objektom KJP „Zlatibor“. Doneto je i više rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo