fbpx
Društvo Obrazovanje Vremeplov Zanimljivo

Osamdeset godina od pogibije Milivoja Borovića

Milivoje Borović, borac 2.proleterske brigade je poginuo na današnji dan pre osamdeset godina. Milivoje Borović je rođen 1918.godine u Mačkatu. Bio je tkački radnik u Užicu. Pridružio se Komunističkoj partiji Jugoslavije. Učestvovao je u ustanku 1941.godine a u oktobru je postao komandir voda 2.zlatiborske čete Užičkog odreda. U Čajniču je 1.marta 1942.godine formirana 2.proleterska brigada, a Milivoje Borović je postao komandir voda u 3.četi 4.bataljona (užički bataljon). Učestvovao je u svim operacijama 2.proleterske brigade. Ranjen je početkom 1943.godine a poginuo je 14.jula u napadu nemačkih trupa na partizansku bolnicu u Šekovićima.

U znak zahvalnosti u njegovom rodnom mestu, Mačkatu osnovna škola nosi ime “Milivoje Borović”.

***

Nakon proboja na Sutjesci partizanske jedinice su se uputile u istočnu Bosnu. Centralna bolnica sa oko 800 ranjenika je upućena u Šekoviće pod zaštitu 6. istočnobosanske brigade. Nemačke jedinice u istočnoj Bosni su dobile zadatak da unište partizanske snage u toj oblasti.

Partizanske jedinice su se 7.jula sukobile sa delovima bataljona “Brandenburg”. Nemci su postepeno u borbu uključili jače snage tako da su partizanske trupe morale da se povuku iz Han Pjeska 11.jula. U napad se uključila motorizovana borbena grupa “Voli” iz sastava nemačke 7. SS divizije “Princ Eugen”.

Ova jedinica je 13.jula nastupajući od Han-Pijeska, zauzela Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Šekovićima. U borbi je poginuo načelnik Štaba 17. udarne divizije NOVJ Siniša Nikolajević, narodni heroj. U isto vreme 5. udarna divizija NOVJ sva više od 200 ranjenika je sa Ozrena krenula u proboj u srednju Bosnu. Parizanskim jedinicama su trebala tri dana da se prebace na desnu obalu reke Bosne. Tokom proboja pruga Sarajevo – Brod je porušena a uništena je i železnička stanica Podlugovi.

Šesta brigada je u Šekoviće stigla 12.jula gde je dobila zadatak da organizuje odbranu Centralne bolnice. Bataljoni ove brigade su raspoređeni severno od Šekovića a jedna bataljon je postavljen ka Vlasenici.

Nemački napad je počeo 14.jula u zoru, a najteže je bilo na položajima 2. i 4. bataljona.  Ove jedinice su se našle pod jakim pritiskom Nemaca. Komanda 2. bataljona je naredila da se borci povlače u malim grupama, dok je 4.bataljon uspeo da se održi i koliko toliko pruži zaštitu ranjenicima. Posle sloma 2.bataljona nemačke trupe su ovladale područjem Šekovića. Kako nije bilo vremena za evakuaciju najteži ranjenici su sakriveni u skloništima u blizini. Nemačke jedinice su uz pomoć četnika pronašle i ubile više od stotinu teških ranjenika, dok je više od 400 spašeno intervencijom partizanskih jedinica koje su upućene ka Šekovićima.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930