fbpx
Društvo Porodica

Predaja zahteva za povraćaj PDVa na bebi opremu za 2015

Roditelji koji su sakupljali fiskalne račune od juče (1.februara) mogu da podnesu zahteve za povraćaj PDVa na bebi opremu. Roditelji mogu da ostvare povraćaj PDVa za krevetac, kolica, sedište za auto, stolicu za hranjenje, kao i za kašice, pelene i mleko za bebe.

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može se ostvariti do iznosa od 73.847,52 dinara. Da bi se ostvarilo pravo, uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 1.012.766 dinara. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 24.686.171 dinara.

bebi-pdv2

Zahtevi se podnose na obrascu RFNB u poreskoj upravi prema prebivalištu roditelja (staratelja).

Uz zahtev se dostavljaju:

  • fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,
    fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka;

Staratelji/usvojitelji pri podnošenju zahteva treba da dostave i:

  • fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV moraju da budu ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

Zahtevi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe mogu se podneti od 1.februara do 17.februara 2016.godine za nabavke koje su izvršene u periodu 1.januara do 31.decembra 2015. godine.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima. Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

U toku 2015.godine na području opštine Čajetina je podneto oko stotinu zahteva za povraćaj PDVa.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo