fbpx
Društvo Porodica

U toku je predaja zahteva za refundaciju PDVa na bebi opremu

Roditelji koji su sakupljali fiskalne račune mogu do srede 15.jula 2015.godine da podnesu zahteve za povraćaj PDVa za kupljenu bebi opremu. Prema zakonu može se ostvariti povraćaj PDVa za krevetac, kolica, sedište za auto, stolicu za hranjenje, kao i za kašice, pelene i mleko za bebe.

bebi-pdv2
Zahtevi se podnose u poreskoj upravi prema prebivalištu roditelja (staratelja). Zahtev se podnosi na Obrascu RFNB koju možete preuzeti sa portala poreske uprave.

Uz zahtev se dostavljaju:

  • fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,
  • fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka;

Staratelji/usvojitelji pri podnošenju zahteva treba da dostave:

  • fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju,
  • staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV moraju da budu ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

pelene14
Zahtevi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe mogu se podneti od 1.jula do 15.jula  2015.godine za nabavke koje su izvršene u periodu 1.januara do 30.juna 2015. godine.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima. Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

U Srbiji je ukupno bilo podneto više od 20.000 zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo